Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Category: Uncategorized

Mom broke a leg

” Casey: Mom broke a leg. Now dad can’t work. John: You mean your father is looking after your mom? Casey: No, mom broke dad’s leg. ————————————————————– Casey:
Xem thêm