tiếng anh cho người đi làm
Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Poison

Baby snake: Are we poisonous?
Mother snake: Yes, we are. Why do you ask?
Baby snake: Because I’ve just bitten my tongue.

————————————————————–

Rắn con: Chúng ta có độc không mẹ?
Rắn mẹ: Có con ạ. Sao con lại hỏi thế?
Rắn con: Vì con vừa mới cắn phải lưỡi mình.”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *