Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Wrong card


– I think I’m going to lose my job in the flower shop tomorrow.
– What for?
– I sent flowers to a funeral with the wrong card on them.
– What did the card say?
– HOPE YOU’LL BE HAPPY IN YOUR NEW HOME.
————————————————————————————–

– Tôi nghĩ là chỉ đến mai thôi là tôi mất việc ở cửa hàng hoa.
– Vì?
– Tôi gửi hoa tới một đám tang và đính nhầm thiếp tặng.
– Trên đó ghi gì thế?
– HI VỌNG BẠN SẼ VUI VẺ VỚI TỔ ẤM MỚI CỦA MÌNH.”

Đăng ký Kiểm tra và Tư vấn miễn phí
 • Họ và tên*
  0
 • Email*a valid email address
  1
 • Điện thoại*full name
  2
 • Country*select your country
  3
 • Bạn là:
  4
 • banla*to order
  Người đi làm
  Sinh viên
  Học sinh
  5
 • Thực trạng và nhu cầu học*
  6
 • 7

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *