Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Wrong card– I think I’m going to lose my job in the flower shop tomorrow.
– What for?
– I sent flowers to a funeral with the wrong card on them.
– What did the card say?
– HOPE YOU’LL BE HAPPY IN YOUR NEW HOME.
————————————————————————————–

– Tôi nghĩ là chỉ đến mai thôi là tôi mất việc ở cửa hàng hoa.
– Vì?
– Tôi gửi hoa tới một đám tang và đính nhầm thiếp tặng.
– Trên đó ghi gì thế?
– HI VỌNG BẠN SẼ VUI VẺ VỚI TỔ ẤM MỚI CỦA MÌNH.”


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ KIỂM TRA MIỄN PHÍ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *