Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

11 câu châm ngôn tiếng anh hay về tình bạn


Mỗi người chắc hẳn ai cũng có những người bạn của riêng mình. Tình bạn sẽ có những xung đột, cãi vã nhưng chính nó là nguồn độcng lực lớn để con người sống tốt hơn. Điều đó sẽ được chứng minh qua những câu châm ngôn tiếng anh hay về tình bạn sau:

cham-ngon-tieng-anh-hay-tinh-ban-1

CHÂM NGÔN TIẾNG ANH HAY VỀ TÌNH BẠN

1. A true friend knows your weaknesses but shows you your strengths; feels your fears but fortifies your faith; sees your anxieties but frees your spirit; recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities.

Một người bạn thực sự biết điểm yếu của bạn nhưng chỉ cho bạn thấy điểm mạnh; cảm nhận được nỗi sợ hãi của bạn nhưng lại giúp bạn củng cố niềm tin; thấy được những lo lắng của bạn nhưng giúp bạn giải phóng tinh thần; nhận ra những hạn chế của bạn nhưng nhấn mạnh khả năng của bạn.

>> Tổng hợp các câu danh ngôn tiếng anh hay

2. A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.

Người bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, chúc phúc cho ta và là là người ta cảm thấy biết ơn.

3. Friends are those rare people who ask how you are and then wait to hear the answer.

Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe câu trả lời.

4. Friendship is like sound health, the value of it is seldom known until it is lost.

Tình bạn giống như sức khỏe tốt, giá trị của nó hiếm khi được nhận ra cho tới khi nó đã mất đi.

5. If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.

Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không nhảy theo, tôi sẽ là người ở dưới để đỡ họ khi họ rơi xuống.

6. We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.
Chúng ta đều là những kẻ lữ hành trong thế giới hoang dã, và điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được trong hành trình của mình là một người bạn chân chính.

7. To like and disklike the same thing, that is indeed true friendship.
Yêu và ghét cùng một thứ, đó chính là tình bạn thật sự.

8. Happy is the house that shelters a friend.
Hạnh phúc là mái nhà che chở một người bạn.

9. Be slow in choosing a friend, slower in changing.
Chậm rãi trong việc chọn bạn, khi thay bạn càng phải chậm rãi hơn.

 

10. No man is whole of himself, his friends are the rest of him.
Không ai là toàn diện, bạn bè chính là phần còn thiếu.

11. Friends are people you can talk to without words, when you have to.
Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện mà không cần lời nói.

Aroma nghĩ rằng, bất cứ ai cũng có thể đồng cảm với những câu cham ngon tieng anh hay ve tinh ban trên. Hãy đọc nó để trân trọng hơn những người bạn của mình.

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Châm ngôn tiếng anh

>> Danh ngôn tiếng anh hay về tình bạn


One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *