Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Châm ngôn sống tiếng anh hay


Châm ngôn sống là những lời hay ý đẹp về những bài học ý nghĩa về cuộc sống. Châm ngôn sống giúp cổ vũ, động viên con người luôn cố gắng và hướng đến một cuộc sống tích cực hơn. Vừa học được những bài học bổ ích vừa được rèn luyện tiếng Anh qua châm ngôn sống tiếng anh thì còn gì tuyệt vời hơn!

cham-ngon-song-tieng-anh-1

CHÂM NGÔN SỐNG TIẾNG ANH HAY

What comes easy won’t last long, and what lasts long won’t come easy.

Những thứ gì đến dễ dàng sẽ không giữ được lâu, những gì giữ được lâu sẽ không đến dễ dàng.

Knowledge comes from learing, wisdom comes from living.

Kiến thức đến từ sự học, sự khôn ngoan đến từ cuộc sống.

 >> Tổng hợp những câu danh ngôn tiếng anh hay

Speak only when your words are more beautiful than silence.

Chỉ nên nói khi lời nói của bạn đẹp hơn sự im lặng.

If all you can do is crawl, start crawling.

Nếu tất cả những gì bạn có thể làm là bò, bạn hãy bắt đầu bò đi.

The only time when SUCCESS comes before WORK is in dictionary.

THÀNH CÔNG chỉ đứng trước LÀM VIỆC một lần duy nhất là trong từ điển.

Use your smile to change this world, but don’t let this world change your smile.

Dùng nụ cười để thay đổi thế giới này, nhưng đừng để thế giới này thay đổi nụ cười của bạn.

Trust is like an eraser, it gets smaller and smaller after every mistake

Niềm tin giống như một cục tẩy, nó càng ngày càng nhỏ đi sau mỗi lỗi sai.

When it rains look for rainbows, when it’s dark look for stars.

Khi trời mưa hãy tìm cầu vồng, khi trời tối hãy tìm những vì sao.

You have to fight the bad days to earn the best days.

Bạn phải chiến đấu với những ngày tháng khó khăn để mang về những ngày tháng tươi đẹp.

Being honest may not get you a lot of friends but it’ll always get you the right ones.

Thành thật có thể không đem lại nhiều bạn bè nhưng nó sẽ luôn mạng lại cho bạn những bạn bạn thực sự.

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.

Người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bạn của ngày hôm qua.

Good times become good memories and bad times become good lessons.

Những thời gian hạnh phúc trở thành những kỉ niệm đẹp còn những thời gian khó khăn trở thành những bài học ý nghĩa.

You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore.

Bạn không bao giờ có thể băng qua đại dương trừ khi bạn có đủ dũng cảm khi không còn nhìn thấy bờ.

Your future is created by what you do today, not tomorrow.

Tương lai được kiến tạo từ những việc bạn làm hôm nay chứ không phải ngày mai.

Hãy lưu giữ những cham ngon song tieng anh này vì chắc chắn sẽ có lúc bạn cần dựa vào nó đấy. Hi vọng đọc xong bài này bạn không chỉ có thêm niềm tin vào cuộc sống mà còn biết thêm nhiều từ vựng tiếng Anh nữa.

Bài viết có nội dung liên quan:

>>  Châm ngôn tiếng anh

>> 12 câu châm ngôn tiếng anh hay về tình yêu


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *