Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Châm ngôn tiếng anh về sự cố gắng Phần 2


Tiếng anh cũng rất phong phú đa dạng, không chỉ là những từ vựng, những mẫu câu, những câu trúc mà nó bao gồm những châm ngôn, danh ngôn, tục ngữ, thành ngữ rất hay và đầy ý nghĩa. Hôm nay, Aroma sẽ đem đến cho bạn một số châm ngôn tiếng anh hay về sự nỗ lực cố gắng:

cham-ngon-tieng-anh-ve-su-co-gang

10 châm ngôn tiếng anh hay về sự cố gắng

  1. Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. – Thomas Edison

=> Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi

  1. Where there is a will, there is a way. – Pauline Kael

=> Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

  1. On the way to success, there is no trace of lazy men.

=> Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

  1. If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.

– Michael Jordan

=> Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.

  1. I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. – Michael Jordan

=> Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

  1. Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true. – William Ralph Inge

=> Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.

  1. A winner never stops trying. – Tom Landry

=> Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

  1. Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best. – H. Jackson Brown Jr.

=> Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.

  1. Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt. – William Van Horne

=> Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

  1. Set your target and keep trying until you reach it. – Napoleon Hill

=> Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

Trên đây là một số những câu châm ngôn tiếng anh về sự cố gắng. Bạn hãy cùng Aroma tìm các câu châm ngôn khác về chủ đề này hay các chủ đề khác nhé!

Xin chân thành cảm ơn!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *