Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những stt tiếng anh ngắn gọn nói về chính bạn


Tiếng Anh từ lâu đã trở thành ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới, là ngoại ngữ giao tiếp của nhiều quốc gia. Người ta vẫn thường nói, muốn hiểu văn hóa của một nước trước hết phải hiểu ngôn ngữ của nước đó.

stt tiếng anh ngắn gon

Những người có sở thích là ngoại ngữ sẽ thấy tiếng Anh thật sự là một ngôn ngữ thú vị. Bởi lẽ có những câu nói ngắn dù chỉ chứa đựng một vài từ nhưng lại mang nhiều giá trị ý nghĩa khác nhau. Với những người biết tiếng Anh và có cá tính, họ thường đăng tải status bằng tiếng anh vừa để diễn tả cảm xúc của mình, vừa để thể hiện cho những người xung quanh biết mình là ai. Dần dần, rất nhiều những stt tiếng Anh ngắn gọn nói về chính bạn độc đáo đã ra đời. Hôm nay, trung tâm Anh ngữ Aroma xin giới thiệu đến các bạn nhé.

I am a rare species, not a stereotype.

Tôi là một loài quý hiếm, không phải là một mẫu sẵn.

I’m not perfect, I am original.

Tôi không hoàn hảo, tôi nguyên bản.

Everyone has weaknesses, but I’m not everyone.

Mỗi người đều có điểm yếu, nhưng tôi không phải mọi người.

I’m not ashamed to be me. Whats wrong with being unique?

Tôi không xấu hổ khi là mình. Có gì sai với việc độc đáo chứ?

I’m writing my autobiography on my Facebook account.

Tôi đang viết tiểu sử của chính mình trên tài khoản Facebook của mình.

Mark Zuckerberg, this is my original Facebook account, please, don’t spy on me!

Mark Zuckerberg, đây là tài khoản Facebook nguyên gốc của tôi, xin đừng theo dõi tôi!

Being myself is what got me to where I am.

Là chính mình là thứ đưa tôi đến nơi tôi đang đứng.

I’m one of a kind and I’m unique. Never forget that.

Tôi là một loại và tôi độc đáo. Xin đừng quên điều đó.

I am the miracle.

Tôi là điều kỳ diệu.

I’m the most awesome person I know.

Tôi là người tuyệt vời nhất mà tôi biết.

I feel sorry for people who don‘t know me.

Tôi cảm thấy tiếc cho những người không biết tôi.

I’m a smart person, I just do stupid things.

Tôi là một người thông minh, tôi chỉ làm những điều ngốc nghếch.

I really don’t need to explain myself. I know I’m right.

Tôi thật sự không cần phải giải thích về mình. Tôi biết tôi đúng.

I always learn from the mistake of others who take my advice.

Tôi luôn học hỏi từ lỗi lầm của những người đã nghe lời khuyên của tôi.

My life, My choices, My mistakes, My lessons, Not your business.

Cuộc sống của tôi, Lựa chọn của tôi, Lỗi lầm của tôi, Bài học của tôi, Không liên quan gì đến bạn.

Don’t try to be like me. Try to be like yourself. Try to be very good at being yourself.

Đừng cố gắng giống tôi. Hãy cố gắng giống chính bạn. Hãy cố gắng để giỏi là chính bạn.

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on.

Trong ba từ tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi đã học về cuộc sống: Vẫn tiếp diễn.

I won’t change – I was ‘being grown’ and not being adjusted to the opinion of the others.

Tôi sẽ không thay đổi – Tôi đã “được trưởng thành”và sẽ không thích ứng với ý kiến của những người khác.

I know that I am intelligent because I know that I know nothing.

Tôi biết rằng tôi thông minh vì tôi biết rằng tôi không biết gì cả.

I know who I am. I am not perfect. I’m not the most beautiful woman in the world. But I’m one of them.

Tôi biết tôi là ai. Tôi không hoàn hảo. Tôi không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Nhưng tôi là một trong số họ.

I am, indeed, a king, because I know how to rule myself.

Thật sự, tôi là một vị vua vì tôi biết cách đưa ra luật lệ cho chính mình.

Because I love myself, I listen to myself.

Vì tôi yêu chính mình, tôi lắng nghe theo chính mình.

I Am In Love With Myself, With My Heart.

Tôi đang trong tình yêu với chính mình, với trái tim của mình.

I recreate myself; that is my only power.

Tôi tái tạo chính mình, đấy là quyền năng duy nhất của tôi.

Trên đây là những câu nói tiếng anh hay ngắn gọn nói về chính bạn rất độc đáo. Bạn hãy lựa chọn một status phù hợp với chính mình và đăng thử lên Facebook cá nhân xem phản ứng của mọi người ra sao nhé.

Tham khảo thêm:


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *