Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

9 câu châm ngôn tiếng anh về khả năng


Khả năng của con người luôn là vô hạn. Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm. Học tiếng anh qua những câu châm ngôn hay về tiếng anh khả năng sẽ truyền thêm sức mạnh để giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại cũng như khó khăn

 

cham-ngon-tieng-anh

Don’t let your will roar when your power only whispers.

Thomas Fuller

~*~

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

Sooner or later, those who win are those who think they can.

Paul Tournier

~*~

Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm.

No one knows what he can do till he tries.

Publilius Syrus

~*~

Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.

One may miss the mark by aiming too high as too low.

Thomas Fuller

~*~

Tôi chỉ là một, nhưng tôi vẫn là một. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm tất cả, tôi sẽ không từ chối làm điều tôi có thể.

I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do.

Helen Keller

~*~

Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.

The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.

William Arthur Ward

~*~

Sự khác biệt giữa điều chúng ta làm và điều chúng ta có thể làm là đủ để giải quyết phần lớn những vấn đề của thế giới.

The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problem.

Mahatma Gandhi

~*~

Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể.

Unless a man undertakes more than he possibly can do, he will never do all he can do.

Henry Drummond

~*~

Bạn thân thiết của tôi, hãy loại bỏ “không thể” ra khỏi đầu.

My dear friend, clear your mind of can’t.

Samuel Johnson

Bài viết có nội dung liên quan

>> Châm ngôn tiếng anh

>> Châm ngôn tiếng anh ngắn và ý nghĩa


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *