Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa về sự cô đơn


Cuộc đời con người là những mảnh ghép cảm xúc, có những cảm xúc dễ chịu nhưng cũng có những cảm xúc chính ta cũng không biết nó tốt hay xấu. Cô đơn là một loại cảm xúc như vậy. Con người ai cũng có những lúc cô đơn trong đời, kể cả những người nổi tiếng hay thành đạt. Hãy cùng xem họ có cảm nhận và suy nghĩ gì về sự cô đơn qua những câu danh ngôn tiếng anh về sự cô đơn dưới đây nhé:

 

cham-ngon-tieng-anh-11

DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ SỰ CÔ ĐƠN

Loneliness is the poverty of self; solitude is the richness of self.

Cô đơn là sự nghèo nàn của bản thân, độc lập là sự giàu có của bản thân.

May Sarton

We have all known the long loneliness, and we have found that the answer is community.

Chúng ta đều biết cảm giác cô đơn kéo dài, và chúng ta đều tìm ra rằng cộng đồng chính là câu trả lời.

Dorothy Day

Being alone is scary, but not as scary as feeling alone in a relationship.

Cô độc thì đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng việc cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ.

Amelia Earhart

Skillful listening is the best remedy for loneliness, loquaciousness, and laryngitis.

Kỹ năng lắng nghe là phương thuốc tốt nhất cho sự cô đơn, tính ba hoa và bệnh viêm thanh quản.

William Arthur Ward

We are unutterably alone essentially, especially in the things most intimate and most important.

Về cơ bản, chúng ta cô đơn bằng một cách khó diễn tả, đặc biệt là trong những điều gần gũi và quan trọng nhất.

Rainer Maria Rilke

The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved.

Sự nghèo khó tệ hại nhất là sự cô đơn và cảm giác không được yêu thương.

Mẹ Teresa

There is nothing more terrible than to be alone among human beings.

Không gì khủng khiếp hơn cô đơn giữa nhân loại.

Stefan Zweig

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để giữ người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

Khuyết danh

When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.

Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.

Walter Scott

We are all so much together, but we are all dying of loneliness.

Tất cả chúng ta có được nhiều điều khi ở cùng nhau, nhưng chúng ta đều chết khi ở trong cô độc.

Albert Schweitzer

Nothing makes us so lonely as our secrets.
Không gì làm chúng ta cô đơn hơn những bí mật của mình.

Paul Tournier

Sometimes the person who tries to keep everyone happy is the most loneliness person.

Đôi khi người luôn cố gắng làm cho người khác vui vẻ lại là người cô đơn nhất.

Được đồng cảm là một cảm giác thật tuyệt. Hi vọng khi thấy cô đơn, bạn có thể xem những câu danh ngon tieng anh ve su co don trên là những liều thuốc tinh thân hữu hiệu.

Bài viết có nội dung liên quan:

Châm ngôn tiếng anh

Bài học từ 10 câu nói bất hủ của các tổng thống Mỹ


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *