Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Essay: An unpleasant night


Hôm nay chủ đề bài luận tiếng anh tiếp tục là một bài luận tiếng anh cơ bản. Mỗi ngày một bài luận cơ bản sẽ giúp các bạn ngày càng nâng cao kỹ năng viết. Cùng tham khảo nhé!

mat-ngu

1. Phần luận tiếng anh theo chủ đề: Một đêm mất ngủ – An unpleasant night

Notes: One night – Rain – Felt happy – Could sleep well – Went to bed – Suddenly water in room – Bed wet – Got up – Roof leaking – Soon room filled with water – Tried hard to save things – No sleep after that – Unpleasant night.

One hot night it suddenly began to rain. I felt very happy, expecting to have a sound and pleasant sleep.

I went to bed and covered myself with a blanket. Then, to my surprise, water began to flow into my room, and my bed soon became wet. I quickly got out of bed to find out how the water was getting in.

I soon noticed that the roof of my house was leaking. My room was rapidly becoming filled with water. I began to work at once to save my things from the water.

I could hardly sleep afterwards. What had been supposed to be a pleasant night had turned out to be the most unpleasant one in my whole life.

2. Từ vựng

Wet /wet/: ướt

Unpleasant /ʌnˈpleznt/: khó chịu

Expect /ɪkˈspekt/: trông đợi, chờ đợi

Pleasant /ˈpleznt/: vui vẻ, dễ chịu

Blanket /ˈblæŋkɪt/: chăn

Leak /liːk/: rò nước

Flow /fləʊ/: sự chảy

afterwards /ˈɑːftəwədz/: sau đấy

3. Phần dịch bài luận tiếng anh

Chú ý: Một đêm – Mưa – cảm thấy vui – có thể ngủ ngon – Đi ngủ – Đột nhiên nước ở trong phòng – Giường ướt – Thức dậy – Rò rỉ mái nhà – Ngay lập trong phòng có nước – – Sau đó không ngủ được – Đêm khó chịu

Vào một đêm oi bức rồi cơn mưa ập tới bất ngờ. Tôi mừng thầm và hy vọng mình sẽ có một giấc ngủ ngon

Tôi lên giường và đắp chăn đi ngủ. Sau đó, tôi thấy có nước mưa chảy vào trong phòng và dột đúng vào giường của tôi. Tôi nhanh chóng ra khỏi giường và tìm hiểu nguyên nhân trong phòng mình có nước.

Ngay lập tức tôi phát hiện ra nước dột từ mái nhà. Tôi đã nhanh chóng kê đồ ra khỏi chỗ bị dột

Sau đó gần như tôi không thể ngủ được. Tôi đã mừng thầm là có một đêm dễ ngủ không ngờ lại là một đêm mất ngủ


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *