Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

27 câu phỏng vấn việc làm tiếng anh liên quan đến bản thân


Bài viết hôm nay, Chúng tôi muốn phổ biến đến các đọc giả các mẫu câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng anh xin việc liên quan đến bản thân bạn với hi vọng giúp các bạn gây ấn tượng với nha tuyển dụng.

phong-van-xin-viec-tieng-anh

27 câu phỏng vấn việc làm bằng tiếng anh liên quan đến bản thân

How would you describe your work style? — bạn nói thế nào về phong cách làm việc của bạn?

What would be your ideal working environment?  — Môi trường làm việc lý tưởng cảu bạn là gì?

Give examples of ideas you’ve had or implemented. — Hãy cho tôi biết về một ý tưởng mà bạn đã cống hiến cho công ty.

What techniques and tools do you use to keep yourself organized? — Kỹ năng và công cụ nao giúp bạn tự tổ chức bản thân.

Tell me about your proudest achievement.  — Hãy nói cho tôi biết về thành tựu đáng tự hào của bạn

Who was your favorite manager and why?  — Ai là người sếp yêu thích của bạn, tại sao?

What do you think of your previous boss? — Bạn nghĩ gì về người sếp trước của mình

What kind of personality do you work best with and why?  — Kiểu người nào bạn thích làm việc cùng nhất. vì sao?

What are you most proud of? — bạn tự hào về điều gì nhất?

What do you like to do?   — bạn thích làm gì nhất?

What are your lifelong dreams?  — giấc mơ của bạn là gì?

What is your personal mission statement?   — Phương châm sống của bạn là gì?

What are three positive things your last boss would say about you?  — 3 thứ tích cực mà sếp của bạn cũ của bạn nói về bạn là gì?

What negative thing would your last boss say about you? — những điều tiêu cực mà sếp cũ của bạn nói về bạn là gì?

What three character traits would your friends use to describe you? — 3 thứ mà bạn của bạn miêu tả về bạn là gì?

List five words that describe your character.   — hãy nói về 5 từ mà bạn nói về tính cách của mình

Who has impacted you most in your career and how? — ai là người có ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn nhất và vì sao?

What is your greatest fear? — nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì?

What is your biggest regret and why? — Điều hối tiếc lớn nhất của bạn là gì?

What’s the most important thing you learned in school? — Điều quan trọng nhất mà bạn học được ở trường là gì?

Why did you choose your major?  — Tại sao bạn lại chọn chuyên ngành này?

Bạn hãy chuẩn bị kỹ cho các câu hỏi phỏng vấn xin việc làm bằng tiếng anh này nhé để giúp bạn có thể có gây được ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *