Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

500 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh (Phần 6)


Phần sáu của seri 500 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh vẫn được tiếp tục cung cấp kèm theo các câu trả lời đầy ấn tương và vô cùng ngắn gọn giúp bạn đạt được điểm cao trong mắ nhà tuyển dụng.

500 cau hoi phong van tieng anh phan 6

Các câu hỏi tiếng anh phỏng vấn nhà tuyển dụng có thể đặt ra với bạn

 11.“In what ways are you organized and disorganized?” – Bạn có tổ chức và thiếu tổ chức trogn việc gì

Một số câu trả lời mẫu:

– “I’m very organized with my time and work, but my desk is a little disorganized.”
(Tôi rất có tôr chức về thời gian và công việc của mình tuy nhiên bàn làm việc của tôi hơi lộn xộn)

-“Since I work with many files, I like to keep my desk organized. I always have everything in a certain place so I can find things easier. The area I’m disorganized is probably my computer desktop. I usually have so many icons everywhere. I should organize it a little, but I’ve never needed to.”
(Tôi làm việc với rất nhiều giấy tờ, nên tôi muốn giữ bàn làm việc của mình thật ngăn nắp. Tôi luôn để mọi thứ ở một nơi nhất định để tôi có thể tìm thấy dễ dàng hơn. Tôi luôn để mọi thứ ở một nơi nhất định để tôi có thể tìm thấy dễ dàng hơn. Tôi thường để quá nhiều biểu tượng ở khắp nơi. Tôi nên sắp xếp nó lại một chút, nhưng tôi chư thất cần thiết)

“I organize my schedule the best. I’m used to many meetings so it’s important for me to be organized with my schedule and time. The area I need to improve is probably my file cabinet. I started to sort things alphabetically, but when I’m busy, I start putting things in there. It started getting hard to find things, but this is something I’m going to fix.”

(Tôi giỏi nhất trogn việc sắp xếp thời gian biểu hiện của mình. Tôi đã quen với việc có nhiều cuộc họp, vì vậy đối với tôi điều quan trọng là lịch trình và thời gian cần phải được sắp xếp. Nơi tôi cần cải thiện có lẽ là tủ đựng tài liệu của tôi. Tôi đã phân loại các thứ theo chữ cái, nhưng khi bận quá, tôi bắt đầu bỏ mọi thứ vào đó. Bát đầu khó tìm các thứ nhưng đây là việc tôi sẽ sửa chữa.)

12..”Do you manage your time well?”

“In what ways do you manage your time well?”

—> Bạn có là người quản lý tốt thời gian

 Một số câu trả lời mẫu:

-“I know I manage my time well because I’m never late to work, and I’ve never missed a deadline.”

(Tôi viết tôi có thể quản lý tốt thời gian bởi vì tôi khôgn bao giừo làm việc muộn và tôi khôgn bao giừo bỏ lỡ hạn chót.)

“I’m good at managing my time. I stay busy both at home and at work and being able to manage my time is necessary for me to do everything that I want to do.”

( Tôi quản lý thời ian rất tốt. Tôi có thể rất bận rộn ở nhà và tại công ty nhưng để làm việc tốt, tôi phải biết quản lý thời gian của mình tốt để)

“I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. It keeps me on track and evens helps me to be more efficient.”

(Tôi quản lý thời gian của mình tốt bằng cách lên kế hoạch những thứ tôi phải làm trong cả tuần. Nó giúp tôi quán lý mọi việc và giúp tôi làm việc hiệu quả hơn)

Hi vọng những câu hỏi tiếng anh phỏng vấn này có thể giúp bạn đạt được điều bạn muốn trong nhưunxg buổi phỏng vấn quan trọng.

Chúc bạn đạt được vị trí mình mong muốn nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *