Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

500 câu hỏi phỏng vấn tiếng anh (Phần 7)


Phần 7 của seri 500 câu hỏi tiếng anh phỏng vấn vẫn được tiếp tục cung cấp kèm theo các câu trả lời đầy ấn tương và vô cùng ngắn gọn giúp bạn đạt được điểm cao trong mắt nhà tuyển dụng.

 phong van tieng anh phan 7

Các câu hỏi tiếng anh phỏng vấn khi nói mà nhà tuyển dụng có thể đặt ra với bạn

 13. “How do you handle change?”

“Are you good at dealing with change?”

—> Bạn có phải người đối phó tốt với thay đổi

Một số câu trả lời mẫu:

“I’m good at dealing with change because I’m a quick thinker. If new information makes us change our marketing strategy for example, I’ll be quick to analyze the information and create a plan to make the changes.”
(Tôi ứng biến với các thay đổi rất tốt vì tôi có một suy nghĩ nhạy bén. Vídụ nhưu những thông tin mới làm chúng tôi phải thay đổi chiến lược tiếp thị , tôi sẽ nhanh chóng phân tích các thôgn tin và lên kế hoạch để tạo nên sự thay đổi)

“I’ve experienced many changes previously. I handle the situation by quickly coming up to speed on the changes and applying myself to make them a success.”
(Trước đây tôi đã trải qua rất nhiều thay đổi. Tôi ứng phó chúng rất tốt và xử lý tình huống rất nhanhvà làm việc cật lực để phù hợp với chúng)

“I’m good at dealing with change because I’m flexible with my work and abilities. I’m not afraid of learning new and difficult things. Whenever I’m faced with a change, I’ll put in extra effort to make the change a smooth transition.”
(Tôi rất tốt trong việc sử lý mọi thay đổi bởi vì tôi là người linh động và có rất nhiều tài lẻ. Tôi không sợ khi phải học điều mới và điều khó. Bất kỳ khi nào tôi phải đối mặt với sự thay đổi, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để làm cho mọi chuyện nhẹ nhàng và trơn tru.)

“I handle changes smoothly. Whenever there’s a change of any sort, I analyze the situation and I always try to find ways I can contribute to the change in a positive way.”.

(Tôi ưunsg phó với thay đổi rất nhẹ nhàng. khi có thay đổi, tôi thương phân tích tình hình va lú nào cũng tìm ra các phương pháp để cải thiện sự thay đổi đó theo hướng tích cực)

14.“How do you make important decisions?” — Bạn đưa ra các quyết định quan trọng như thế nào

Một số câu trả lời mẫu:

“I make important decisions by examining all the details and then weighing the pro’s and con’s for each decision.”

(Tôi đưa ra các quyết định lớn bằng cách kiểm tra các chi tiết và sau đó cân nhắc mọi thuận lợi và khó khăn của quyết định đó)

“I gather all the information I can find and based on the information, I’ll come to the best decision I can. If I know a coworker was in a similar situation, I wouldn’t hesitate to find out the results to make sure my decision is the best one.”

(Tôi tập trung mọi thông tin mà tôi có thể tìm được và dựa tren những thôgn tin đó, tôi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất tôi có thể. Nếu tôi biết đồng nghiệp nào đã gặp hoàn cảnh tương tự, tôi sẽ không ngần ngại để đưa ra kết quả tốt nhất có thể)

“I believe all decisions should be made by having all the information. If you are missing an important detail, it’s easy to make a bad decision. So I make important decisions by having all of the information.”

(Tôi tin rằng mọi quyết định được đưa ra bằng các thông tin. Nếu tôi bạn bỏ quên một thông tin quan trọng nào, nó có thể dễ dàng tạo nên quyết định tồi. Vì vậy, để đưa ra quyết định quan trọng, tôi cần tập hợp mọi thông tin liên quan)

“Important decisions are made by knowledge through information and wisdom through experience. I’ll gather all the information I can find and then apply my experience while analyzing the information. With this combination, I’m confident I’ll make the correct important decisions.”.

(Quyết định quan trọng được đưa ra bằng sự hiểu biết thông qua mọi thôgn tin và bằng sự hiểu biết thông qua thông tin vằ bằng sự sáng suốt thông qua kinh nghiệm. Tôi sẽ tập trung mọi thôgn tin lạivà phân tích mọi dữ liệu. Với những thông số mà tôi tôi , tôi tự tin rằng bản thân có thể đưa ra được quyết định tốt nhất)

Hi vọng những câu hỏi phỏng vấn tiếng anh này sẽ là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa việc làm cho toàn thể đọc giả của chúng tôi.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *