Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Câu hỏi phỏng vấn xin việc kĩ thuật bằng tiếng Anh


Ngành kĩ thuật có phạm vi rất rộng và có rất nhiều vị trí tuyển dụng khác nhau. Tuy nhiên, để chuẩn bị tiếng anh phỏng vấn xin việc kĩ thuật, trước hết bạn phải nắm chắc những câu hỏi cơ bản và chung nhất:

phong-van-tieng-anh-ky-thuat-1

CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC KĨ THUẬT BẰNG TIẾNG ANH

 • What development tools have you used?

Các công cụ phát triển bạn đã sử dụng là gì?

 • What are your technical certifications?

Chứng chỉ về kỹ thuật của bạn là gì?

 • What do you do to maintain your technical certifications?

Bạn làm gì để duy trì chứng chỉ kỹ thuật của bạn?

 • How did your education help prepare you for this job?

Việc học của bạn giúp gì cho bạn trong việc chuẩn bị cho công việc này?

 • How would you rate your key competencies for this job?

Bạn sẽ đánh giá năng lực chính của bạn cho công việc này như thế nào?

 • Tell me about the most recent project you worked on. What were your responsibilities?

Cho tôi biết về những dự án gần đây nhất bạn đã tham gia. Trách nhiệm của bạn là gì?

 • From the description of this position what do you think you will be doing on a day-to-day basis?

Từ những mô tả về vị trí này, bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm những công việc gì hằng ngày?

 • What challenges do you think you might expect in this job if you were hired?

Những thách thức nào bạn nghĩ rằng bạn có thể sẽ gặp phải trong công việc này nếu bạn được tuyển dụng?

 • What elements are necessary for a successful team and why?

Những yếu tố cần thiết cho một nhóm thành công và tại sao?

 • Tell me about the project you are most proud of, and what your contribution was.

Cho tôi biết về dự án bạn tự hào nhất, và bạn đã đóng góp những gì.

 • Give an example of where you have applied your technical knowledge in a practical way.

Hãy cho một ví dụ về nơi bạn đã áp dụng kiến thức kỹ thuật của bạn trong một cách thiết thực.

 • Describe a time when you were able to improve upon the design that was originally suggested.

Mô tả một thời điểm khi bạn đã cải tiến một thiết kế ban đầu được đề xuất.

 • When is the last time you downloaded a utility from the internet to make your work more productive, and what was it?

Lần cuối cùng bạn tải về một tiện ích từ Internet để làm cho công việc của mình hiệu quả hơn là khi nào, và đó là gì?

 • What have you done to ensure consistency across unit, quality, and production environments?

Bạn đã làm gì để đảm bảo tính nhất quán giữa đơn vị, chất lượng và môi trường sản xuất?

 • You have been asked to research a new business tool. You have come across two solutions. One is an on-premises solution, the other is cloud-based. Assuming they are functionally equivalent, would you recommend one over the other, and why?

Bạn được yêu cầu phải nghiên cứu một công cụ kinh doanh mới. Bạn đã đi qua hai giải pháp. Một là một giải pháp tại chỗ, khác là giải pháp đám mây. Giả sử chúng có chức năng tương đương, bạn muốn giới thiệu giải pháp nào, và tại sao?

 • What do you do to ensure you provide accurate project estimates?

Bạn làm gì để đảm bảo rằng bạn đã cung cấp những ước tính chính xác về dự án?

 • What technical websites do you follow?

Những trang web kỹ thuật nào bạn đã theo dõi?

Trên đây chỉ là những câu hỏi tieng anh phong van xin viec kỹ thuật chung nhất. Tùy thuộc vào công việc mà bạn đang phỏng vấn, bạn sẽ được hỏi về những kỹ năng, kinh nghiệm khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của công việc và nhà tuyển dụng

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Phỏng vấn tiếng anh

>> Các câu hỏi tiếng anh phỏng vấn nhân viên bán hàng


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *