Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Mẫu câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh kỹ sư điện (P2)


Ngành kỹ sư điện, điện tử, điện lạnh là một trong những công việc mang lại nguồn lương vô cùng cao. Tuy nhiên, đối với ngành này, các nhà tuyển dụng đặt ra rất nhiều yêu cầu, không chỉ là về mặt kỹ thuật mà còn về mặt kỹ năng giao tiếp, nhất là bằng tiếng anh.

Để giúp đỡ các kỹ thuật viên điện dân dụng, điện tử, điện lạnh, chúng tôi xin gửi đến đọc giả đang hoạt động trong ngành này danh sách câu hỏi phỏng vấn tiếng anh kỹ sư điện cùng với những câu trả lời đơn giản nhưng lại ghi điểm cao trong mắt nhà tuyển dụng

cau hoi phong van ky su dien

1.What’s a differential amplifier? And, explain CMRR.

—> Bộ khuếch đại vi sai là gì, và hãy giải thích về CMRR

The amplifier, which’s used to amplify the voltage difference between 2 input-lines neither of which’s grounded, also is called differential amplifier. That can reduce the amount of noise injected into the amplifier, and any noise appearing simultaneously on both the input- terminals as the amplifying circuitry rejects it being a common mode signal. As, you know, the CMRR is can be defined as the ratio of differential voltage-gain to common made voltage gain. If a  differential amplifier could be perfect, CMRR would be infinite because in that case common mode voltage gain would be zero.

—> Bộ khuếch đại được thiết kế để sử dụng khuếch đại sự khác biệt điện áp giữa hai đầu vào dòng điện không có căn cứ, được gọi là bộ khuếch đại vi sai. Điều này làm giảm lượng tiếng ồn đi vào bộ khuếch đại, bởi vì bất kỳ tiếng ồn xuất hiện đồng thời trên cả hai thiết bị đầu và cuối, như các mạch khuếch đại giảm nhẹ nó thành một tín hiệu chế độ thông thường. CMRR: có thể được định nghĩa là tỷ lệ khác biệt điện áp cao để tăng điện áp chung. Nếu một bộ khuếch đại vi sai là hoàn hảo, CMRR sẽ là vô hạn bởi vì trong đó trường hợp phổ biến của biên độ điện áp sẽ bằng không.

2.How can you relate electrical engineering with power engineering ?

—> Bạn có thể giải thích mối liên quan giữa điện năng và điện tử được không

Power engineering’s a sub division of electrical engineering. It can deal with generation, distribution and transmission of energy in electrical form. Design of all power equipments comes under power engineering. Power engineers also work on the design and maintenance of the power grid such as grid systems and they may work on off grid systems that aren’t connected to the system.

—> Điện năng là một nhánh phụ của kỹ thuật điện. Nó liên quan đến kiến tạo, truyền tải và phân phối năng lượng ở dạng điện. Tất cả các thiết bị điện đều được thiết kế đi kèm theo bộ điện năng. Các kỹ sư điện có thể làm việc với các thiết kế và bảo trì lưới điện nghĩa như hệ thống điện lưới và chúng cũng có thể làm việc khi hệ thống điện lưới không được kết nối với toàn hệ thống.

Xem thêm:

Mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng anh kỹ sư cơ khí sửa chữa oto

Hãy tiếp tục theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi để các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh kỹ sư điện và cả các ngành nghề khác nữa bạn nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *