Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Đoạn văn viết về sở thích leo núi bằng tiếng anh


Leo núi là một sở thích còn khá xa lạ ở Việt Nam, nhưng nó đang dần trở nên phổ biến hơn, nhất là trong giới trẻ. Hãy đọc đoạn văn viết về sở thích leo núi bằng tiếng anh sau để thấy sự hấp dẫn của bộ môn này cũng như cách viết về sở thích này bằng tiếng anh nhé:

so-thich-leo-nui

BÀI VIẾT VỀ SỞ THÍCH LEO NÚI BẰNG TIẾNG ANH

Rock climbing is one of my favorite hobbies because it is unique, challenging, and it brings a great time.

Rock climbing is a sport in which participants climb up or across natural rock formations or artificial rock walls. In its most basic form, rock climbing is essentially nothing more than climbing rock walls.
Rock climbing is a very physically and mentally demanding sport. It tests a climber’s strength, endurance, agility, and balance along with his mental control. Since it can be a very dangerous sport, the knowledge of proper climbing techniques and usage of specialized climbing equipments is important for practice.

The great thing of rock-climbing is that there are usually multiple sections of walls that allow beginners and advanced members to practice at the same location. With the sport’s popularity, there are many books and oneline lessons available for beginners, but there really isn’t any better way to learn then from someone within the hobby. Rock climbing is a very accessible sport for everyone to take part in. With great endurance, dedication, and perseverance, anyone is capable of joining this hobby.

Bài dịch:

Leo núi là một trong những sở thích yêu thích của tôi vì nó độc đáo, đầy tính thử thách, và mang lại khoảng thời gian tuyệt vời.

Leo núi là một môn thể thao trong đó người tham gia leo lên hoặc ngang trên thành đá tự nhiên hoặc những bức tường đá nhân tạo. Trong hình thức cơ bản nhất của nó, leo núi về cơ bản là việc leo trên một bức tường đá.

Leo núi là một môn thể thao đòi hỏi rất khắt khe về tinh thần và thể chất. Nó kiểm tra sức mạnh, độ bền, sự nhanh nhẹn và sự cân bằng của người leo núi cùng với kiểm soát tinh thần của họ. Bởi vì nó có thể là một môn thể thao rất nguy hiểm, nên các kiến thức về kỹ thuật leo núi thích hợp và việc sử dụng các thiết bị leo núi chuyên ngành là rất quan trọng cho việc luyện tập.

Điều tuyệt vời của leo núi là thường có nhiều phần của bức tường cho phép người mới bắt đầu và các thành viên dày dặn kinh nghiện luyện tập tại cùng một vị trí. Với sự phổ biến của môn thể thao này, có sẵn rất nhiều sách và các các bài học cho người mới bắt đầu, nhưng thực sự không có cách nào tốt hơn là việc học từ một người nào đó cũng có cùng sở thích. Leo núi là một môn thể thao rất dễ tiếp cận mà mọi người đều có thể tham gia. Với sức bền tốt, sự quyết tâm và sự kiên trì, bất cứ ai đều có khả năng tham gia vào bộ môn này.

Qua đoạn văn tiếng anh về sở thích trên, ta thấy mỗi sở thích đều có cái hay và hấp dẫn riêng. Trong bài viết cần miêu tả được về sở thích và làm nổi bật nét hấp dẫn đó.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *