Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Các mẫu câu giao tiếp công sở theo tình huống (Phần 1)


Tiếng anh ngày càng không thể thiếu trong quan hệ công việc, đó là những cuộc trò chuyện hàng ngày với đồng nghiệp, rộng hơn là quan hệ đối tác kinh doanh, khách hàng. Chính vì vậy, trong bài viết này giới thiệu một số mẫu câu giao tiếp công sở theo tình huống phổ biến nhất.

tieng-anh-cong-so

1.Hẹn gặp tại nơi công sở

 • I would like to meet you ( tôi mong được gặp ông/bà)
 • I am glad to finally get hold of you ( tôi rất vui vì cuối cùng cũng liên lạc được với ông/bà)
 • Shall we make it 3 o’clock? ( chúng ta hẹn gặp lúc 3 giờ được không?)
 • Is there any possibility we can move the meeting to Monday? ( chúng ta có thể dời cuộc họp đến thứ hai được không?)
 • I would like to speak to Mr/ Mrs… (tôi muốn nói chuyện với ông/bà…)
 • Could yoi spell your name,please? ( Ông/bà có thể đánh vần tên mình được không?)
 • May I leave the message? ( Tôi có thể để lại tin nhắn được không?)

2.Chào hỏi giao tiếp tiếng anh nơi công sở

 • My name is Jang Gomez. Please call me Jang ( Xin chào. Tên tôi là Jang Gomez. Xin hãy gọi tôi là Jang)
 • I am in marketing department.( Tôi thuộc phòng kinh doanh)
 • Nice to meet you. I hope to receive your help.( Rất vui được gặp ông/bà. Tôi mong nhận được sự giúp đỡ của ông/bà)
 1. Thảo luận công việc bằng tiếng anh nơi công sở

 • Let’s get down to the business, shall we? ( chúng ta bắt đầu thảo luận công việc, được không?)
 • We would like to discuss the price you quoted ( Chúng tôi muốn thảo luận mức giá mà ông/bà đưa ra)
 • There is something I would like to talk to you ( Có vài điều tôi muốn nói với ông/bà)
 • I just received your report on the new project. I am sorry, but it isn’t what I need ( tôi vừa nhận được báo cáo của cô về dự án mới nhưng rất tiếc đó không phải những gì tôi cần)

Xem thêm 16 tiếng anh giao tiếp công sở :  http://geography-vnu.edu.vn/tieng-anh-cong-so/16-cau-tieng-anh-thong-dung-noi-ve-cong-ty-tai-noi-cong-so.html

4.Làm việc nhóm tại văn phòng

 • I would like to introduce you to the new members of the project group ( tôi muốn giới thiệu anh với những thành viên mới trong nhóm dự án)
 • Can we talk a little bit about the project?( Chúng ta có thể nói chuyện một chút về dự án này được không?)
 • We are glad you join us ( chúng tôi rất vui khi có anh cùng tham gia)

5.Đi làm trễ trong tiếng anh công sở

 • Where is Bill? ( Bill đâu rồi?)
 • He is late again ( Anh ấy lại đến trễ)
 • How do you get to work every day? ( Mỗi ngày anh đi làm bằng phương tiện gì?)

6.Gặp gỡ đối tác

 • Will you wait a moment, please? ( Xin ông/bà vui lòng chờ một chút có được không?)
 • Do you have an appointment with him?( Ông/bà có hẹn vói ông/bà ấy không?)
 • It was nice of you to come and meet me (Ông/bà thật tốt vì đã đến gặp tôi)

Việc giao tiếp công sở rất bình thường nhưng có vai trò quan trọng trong việc tạo mối quan hệ với đồng nghiệp,khách hàng và thúc đẩy cơ hội thăng tiến trong công việc. Hãy tham khảo những mau cau giao tiep cong so theo tinh huong trên để tự tin giao tiếp nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *