Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tình huống 38: Kỹ năng làm việc nhóm – tiếng anh công sở


Làm việc nhóm là một trong những kỹ năng làm việc vô cùng quan trọng, giúp bạn đạt được mục tiêu trong công việc. Vì thế, khi học tiếng anh công sở bạn không nên bỏ qua tình huống 38: tiếng anh giao tiếp công sở – làm việc nhóm để trang bị cho mình vốn kiến thức tiếng anh cần thiết để sử dụng trong thực tiễn.

Trong bài viết ngày hôm nay, Chúng tôi mời các bạn cùng theo dõi đoạn hội thoại trong tình huống tiếng anh công sở – làm việc nhóm dưới đây nhé!

tinh huong tieng anh cong so - lam viec nhom

Tình huống tiếng anh giao tiếp công sở: Làm việc nhóm

Ms. Weaver: Anna, hello (Xin chào Anna)

Anna: Hello (Xin chào)

Ms. Weaver: Sit down. As you know, at the start of a new year we have a work review (Ngồi xuống đây. Như cô đã biết, đầu năm mới chúng ta sẽ có một buổi đánh giá công việc)

Anna: Yes. It’s time for mine (Vâng. Đó là thời gian cho tôi)

Ms. Weaver: Yes. Anna, this chart shows the audience of The Time Traveling Treehouse. If you look at it, you will see something bad. Your audience is going down, down, DOWN! (Vâng, Anna. Biểu đồ này cho thấy lượng khán giả của The Time Travelling Treehouse. Nếu cô nhìn vào biểu đồ này, cô sẽ thấy điều gì đó không ổn. Lượng khán giả đang đi xuống, đi xuống)

Anna: Ms. Weaver, I think the chart is upside down (Thưa Ms.Weaver, tôi nghĩ là biểu đồ này đang bị ngược)

Anna: Here, let’s flip that around. Now, it’s right-side up (Đây. Hãy lật nó lại. Giờ thì nó đang hướng lên)

Ms. Weaver: Oh. If you look at this chart, you will see something good. Your audience is big (Oh, nếu cô nhìn vào biểu đồ này, cô sẽ thấy điều gì đó tốt. Lượng khán giả lớn)

Anna: Good! (Tốt!)

Ms. Weaver: But not big enough (Nhưng chưa đủ lớn)

Anna: Not good (Không tốt)

Ms. Weaver: I want to see these numbers go up, and up, and UP! (Tôi muốn nhìn thấy những con số này tăng, tăng và tăng)

Anna: How? (Như thế nào?)

Ms. Weaver: I have something — idea posters! (Tôi có ý tưởng về áp phích quảng cáo)

Anna: Idea posters (Ý tưởng về áp phích quảng cáo)

Ms. Weaver: You really ought to think seriously about them. I like this one. Please read it (Cô thực sự nên suy nghĩ nghiêm túc về nó. Tôi thích cái này và hãy xem xét ý tưởng đó)

Anna: “If at first you SUCCEED; you will be a success.” Well, it’s a cute cat (“Nếu lúc đầu bạn thành công thì bạn sẽ thành công”. Chà, đó là một con mèo dễ thương)

Ms. Weaver: Here’s another one. I like it (Đây là một cái khác. Tôi thích nó)

Anna: “WORKING HARD looks hard because it really is hard.” I see. It’s another cute cat (“Làm việc chăm chỉ trông có vẻ khó bởi vì nó thực sự khó”. Tôi hiểu. Đó là một con mèo dễ thương khác)

Ms. Weaver: This is my favorite (Đây là sở thích của tôi)

Anna: “TEAMWORK works best with a team.” A team of cats. Look at all those cats! (“Teamwork làm việc tốt nhất khi cùng một nhóm”. Một nhóm những con mèo. Hãy nhìn tất cả những con mèo đó)

Ms. Weaver: So, Anna, do you understand what I want? (Vậy, cô có hiểu những gì mà tôi muốn không Anna?)

Anna: Yes, Ms. Weaver. I understand (Có thưa Ms.Weaver. Tôi hiểu ạ)

Anna: Okay, team. There is a problem in the Treehouse (OK, nhóm. Có một vấn đề trong Treehouse)

Amelia: Problem? What’s the problem? (Vấn đề? Vấn đề gì vậy?)

Anna: Our audience is big (Lượng khán giá của chúng ta lớn)

Bryan: But that’s a good thing (Nhưng đó là một điều tốt)

Anna: No, it is not big enough (Không, nó không đủ lớn)

Anna: Please don’t worry. I know what Ms. Weaver wants. Here’s the plan (Làm ơn đừng lo lắng. Tôi biết những gì mà Ms. Weaver muốn. Đây là kế hoạch)

Bryan: Is that what she wants? (Đó là những gì cô ấy muốn à?)

Amelia: Are you sure? (Cô chắc chứ?)

Anna: Yes. Let’s get to work! (Vâng. Hãy làm việc đi!)

Anna: Good job, team. This is exactly what Ms. Weaver wants! (Tốt lắm, nhóm. Đây là chính xác những gì Ms. Weaver muốn!)

Anna: Welcome to The Time Traveling Treehouse! Today you will learn about a very popular pet … cats! (Chào đón đến với Time Traveling Treehouse! Ngày hôm nay bạn sẽ được tìm hiểu về những thú nuôi phổ biến….những con mèo!)

MINDY: Anna. Did I give you enough cats? (Anna. Tôi đã đưa cho bạn đủ số mèo chưa?)

Anna: I don’t know, MINDY. I think we need more cats! (Tôi không biết Mindy à. Tôi nghĩ chúng ta cần thêm nhiều mèo nữa!)

Một đoạn hội thoại rất dĩ dỏm nhưng đã minh họa được tình huống tiếng anh giao tiếp công sở – làm việc nhóm phải không các bạn? Còn rất…rất nhiều tình huống tiếng anh giao tiếp văn phòng hữu ích nữa mà Chúng tôi sẽ giới thiệu trong các bài viết sau, đừng bỏ lỡ nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *