Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường nước


Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường mà đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở cả Việt Nam và thế giới. Thế nên rất nhiều bài thi viết tiếng Anh yêu cầu thí sinh viết về chủ đề này. Hôm nay,  GEO xin giới thiệu đến các bạn bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường nước nhé.

bai luan tieng anh ve moi truong nuoc

The level of fresh drinking water is getting less day by day on the earth. There is a limited availability of drinking water on the earth however that too is getting polluted because of human activities. It is tough to estimate the probability of life on the earth in the absence of fresh drinking water. Water pollution is the mixing of foreign substances by means of organic, inorganic, biological and radiological in the water degrading the quality and usefulness of water.

Perilous pollutants may contain various types of impurities including harmful chemicals, dissolved gases, suspended matters, dissolved minerals, and even microbes. All the contaminants reduce the level of dissolved oxygen in the water and affecting the lives of animals and human beings to a great extent. Dissolved oxygen is the oxygen present in water required by the aquatic system to continue the lives of plants and animals. However biochemical oxygen is the demanded oxygen by the aerobic micro-organisms to oxidize organic matters of wastes. Water pollution is caused by two means, one is natural water pollution (due to the leaching of rocks, decay of organic matters, decay of dead matters, silting, soil erosion, etc) and another one is man-made water pollution (due to the deforestation, set up of industries near large water bodies, high level emission of industrial wastes, domestic sewage, synthetic chemicals, radio-active wastes, fertilizers, insecticides, pesticides etc).

Sau đây là bản dịch bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường nước:

Lượng nước uống tinh khiết ngày càng trở nên ít đi trên trái đất. Nước uống trên trái đất vốn đã hạn chế, tuy nhiên cũng đang bị ô nhiễm bởi các hoạt động của con người. Thật khó để ước tính khả năng của sự sống trên trái đất khi không có nước uống sạch. Ô nhiễm nước là sự pha trộn của các chất lạ thông qua các chất hữu cơ, vô cơ, sinh học và phóng xạ trong nước làm suy giảm chất lượng và tính hữu ích của nước.

Các chất gây ô nhiễm nguy hiểm có thể chứa nhiều loại tạp chất bao gồm các hóa chất độc hại, khí hoà tan, các chất lơ lửng, các khoáng chất hòa tan, và thậm chí là các vi khuẩn. Tất cả các chất gây ô nhiễm làm giảm mức oxy hoà tan trong nước và ảnh hưởng đến cuộc sống của động vật và con người ở mức độ lớn. Oxy hòa tan là oxy hiện diện trong nước mà hệ thống thủy sinh yêu cầu để tiếp tục cuộc sống của thực vật và động vật. Tuy nhiên oxy sinh học là loại oxy mà các vi sinh vật hiếu khí cần để oxy hóa các chất hữu cơ của chất thải. Ô nhiễm nguồn nước gây ra bởi hai phương tiện, một là ô nhiễm nguồn nước tự nhiên (do sự rửa trôi của đá, sự phân hủy của các chất hữu cơ, sự phân hủy của các chất chết, xối xối, xói mòn đất …) và một là ô nhiễm nguồn nước do con người gây ra (do nạn phá rừng, khai thác các ngành công nghiệp gần các vùng nước lớn, phát thải cao các chất thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, hóa chất tổng hợp, chất thải phóng xạ, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ sâu …).

Hôm nay, GEO đã giới thiệu đến các bạn một bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường nước rất hữu ích đúng không? Bạn hãy tự viết một bài luận về chủ đề này theo ý mình nhé.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *