Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Mẫu bài luận tiếng anh theo chủ đề kinh tế


Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến các bạn một mẫu bài luận tiếng anh theo chủ đề kinh tế và sự phát triển của kinh tế. Mời đọc giả theo dõi

 

bai luan tieng anh theo chu de kinh te

1.Bài luận tiếng anh theo chủ đề kinh tế

People have different views about how governments should measure their country’s progress. While economic progress is essential, I myself think that other measures of progress are also  important. There are three important reasons why economic growth is seen as a fundamental goal for countries. Firstly, a high level of employment, a healthy economy results in job creation and better salaries for all citizens. Secondly, economic progress ensures that more money is available for governments to spend on infrastructure and public services. For instance, a government with higher revenues can invest in the country’s transport network, its education system and its hospitals. Finally, a strong economy can help a country’s standing on the global stage, in terms of its political influence and trading power.

Perhaps another key consideration when judging the progress of a modern country should be how well that country protects the natural environment, and whether it is moving towards environmental sustainability. Besides, , the success of a nation could be measured by looking at the health, happiness and well-being of its residents.

In conclusion, the economy is obviously a key marker of a country’s success, but society progress, environment and health criteria are equally significant.

2. Bài dịch:

Mỗi người đều có quan điểm khác nhau về cách chính phủ đo lường sự tiến bộ của đất nước. Trong khi sự tiến bộ trong kinh tế là vô cùng cần thiết, bản thân tôi nghĩ rằng các biện pháp để thúc đẩy kinh tế cũng quan trọng. Có ba lý do quan trọng để nói về việc tại sao tăng trưởng kinh tế được xem như là một mục tiêu cơ bản cho các quốc gia. Thứ nhất,tỷ lệ có việc làm cao , một nền kinh tế lành mạnh dẫn đến tạo việc làm và mức lương cao hơn cho toàn bộ công dân. Thứ hai, sự phát triển kinh tế, đảm bảo rằng chính phủ sẽ có thêm nhiều tiền để chi tiêu vào cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng. Ví dụ, một đất nước có nền kinh tế phát triển hơn có thể đầu tư vào mạng lưới giao thông của đất nước, hệ thống giáo dục và cũng như mang lưới an sinh xã hội, bệnh viện. Cuối cùng, một nền kinh tế mạnh có thể giúp một quốc gia có vị thế cao hơn trên toàn cầu, xét về ảnh hưởng chính trị và quyền lực kinh tế.

Có lẽ một yếu tố quan trọng khác khi đánh giá sự tiến bộ của một quốc gia hiện đại lại phụ thuộc vào việc quốc gia đó làm như thế nào để bảo vệ môi trường tự nhiên,và liệu đất nước đó có hướng tới sự bền vững môi trường hay không. Ngoài ra, sự tiến bộ của một quốc gia có thể được đo bằng sức khỏe, hạnh phúc và phúc lợi của người dân trong đất nước đó.

Tóm lại, nền kinh tế rõ ràng là một dấu hiệu quan trọng để đánh giá một quốc gia, nhưng các tiêu chuẩn môi trường và sức khỏe xã hội cũng đóng góp 1 phần đáng kể trong đánh giá này!.
Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn về bài luận tiếng anh theo chủ đề kinh tế này bạn nhé!

Có thể bạn quan tâm:

>> Phỏng vấn bằng tiếng Anh

>> Nói về sở thích tiếng Anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *