Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh về nghề kế toán


Nếu như với ai đã, đang và sẽ theo nghề kế toán, kiểm toán viên, tôi hi vọng các bạn đọc được bài viết này trong khi đang học tiếng anh chuyên ngành. Để làm gì ư, để yêu thêm cái nghề mà mình lựa chọn cho cuộc đời này.

Bài luận tiếng anh về nghề kế toán dưới đây là một trong những bài viết đơn giản nhưng giúp bạn ghi điểm trong cả kỹ năng nói và viết tiếng anh của bản thân!

bai luan tieng anh ve nghe ke toan

1.Bài luận tiếng anh về nghê kế toán:

It is always so hard to give the exact number of people who have majored in accounting, but one thing that I know is that the number  is very wide and large. An accountant performs various duties, which include planning tax strategy, calculating the computing cost, preparation of financial statements, developing information technology, measuring financial performance, and so on . This is because they have different reasons for majoring in this career path. The most common reason to all people is because accounting is a marketable career and they merely want to find a job. There are several things that an accountant can do after they have completed their bachelor  degree. One of the areas that is very common for people who have done accounting is auditing which is one of the areas that one can venture in. It is one of the basic areas that people have chosen to build their careers in. Another area, which they would venture in is becoming general accountants. This is almost the same to a bookkeeper, but they make accruals and  necessary adjustments in the accounting records. A budget analyst is another thing that they can do. This is because they are able to interpret many things, which are recorded in the budget. In conclusion I would say that Accounting is a career that moulds accountants; these are people that are responsible in the provision of data that is mainly required to make an assessment in  the future and current economic activities.

2.Bài dịch:

Thật là khó để có thể đưa ra một con số chính xác về những người đã và đang hoạt động trong ngành kế toán, nhưng tôi có thể chắc chắn với bạn một điều là con số này vô cùng lớn. Nghề kế toán thực hiện các nhiệm vụ khác nhau bao gồm: vạch ra kế hoạch, chiến lược thuế, tính toán chi phí, lập báo cáo tài chính, đo lường hiệu quả tài chính và nhiều hơn nữa. Vì những người này đều có những lý do khác nhau để lựa chọn chuyên ngành này. Và lý do phổ biến nhất là tất cả mọi người đều cho rằng kế toán là một nghề có thị trường việc làm ổn định và ai trong số họ cũng muốn có việc làm sau khi ra trường.  Chúng ta có thể thấy rất nhiều lựa chọn cho những kế toán viên sau khi tốt nghiệp. Một trong số lựa chọn phổ biến nhất là làm kiểm toán viên vì kiểm toán viên là một lĩnh vực mà bạn có thể mạo hiểm, và cũng là lĩnh vực cơ bản cho những ai muốn xây dựng sự nghiệp của mình nhanh chóng. Một trong những lựa chọn khác đó là làm việc như một kế toán doanh nghiệp. làm việc như thế này chả khác nào bạn là người giữ sổ sách và bạn cần phải điều chỉnh sổ sách một cách thông minh. Nhà phân tích kế toán cũng là một trong những lựa chọn hay vì họ có thể giải thích nhiều thứ trong sổ sách, ngân quỹ, đưa ra các chiến lược cho khách hàng. Nói chung, có thể nói rằng kế toán là một nghề khuân mẫu, phù hợp với những người có tính trách nhiệm cao trong việc đưa ra các đánh giá về các hoạt động kinh tế hiện tại và tương lai.

Sau khi đọc đoạn văn tiếng Anh về công việc kế toán này, các bạn nghĩ sao về nghề kế toán mà mình đang theo đuổi? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!

Có thể bạn quan tâm:

>> Sở thích bằng tiếng Anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *