Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh về sức khỏe và tiền bạc – điều gì quan trọng hơn


Nếu cho các bạn chọn giữa sức khỏe và sự giàu sang, các bạn sẽ chọn điều gì, tại sao. Đó sẽ là điều mà chúng ta cùng nhau giải đáp trong bài học ngày hôm nay, tôi và các bạn sẽ cùng nhau viết một bài luận tiếng anh về health với những cấu trúc câu đơn giản, và các từ mới thông dụng nhất, nhưng hãy nâng cấp bài viết của mình lên một mức độ chuyên nghiệp khác bạn nhé!

  1. Bài luận tiến anh về sức khỏe và tiền bạc – điều gì quan trọng hơn

All of us want to have good health because we cannot buy health even we are rich. In my opinion, health is the better than wealth because if we were in good health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work and serve ourselves in daily activies. Moreover, we could help others, bring happiness to them. With good health, we could interesting. Otherwise, if we were rich but not healthy, we would depend on others because we could not serveourselves in daily life, become other’sload, we are easy to be angry or bored with everything. In summary, healthis better than wealth.

2. Phần từ vựng bài luận tiếng anh

Health /’hi:liɳ/ sức khỏe
Even  /’i:vən/ ngay cả khi
Opinion /ə’pinjən/ ý kiến, quan điểm
wealth /welθ/ sự giầu có, thịnh vượng
daily /’deili/ hàng ngày
ourselves /,auə’selvz/ của chúng ta

3. Bài luận tiến anh về sức khỏe và tiền bạc – điều gì quan trọng hơn : phần dịch nghĩa

Tất cả chúng ta, ai ai cũng muốn có một sức khỏe tốt, bởi vì chúng ta, không ai là có thể mua được sức khỏe thậm chí khi chúng ta thực sự rất giàu có. Với quan điểm của cá nhân tôi, sức khỏe là thứ quý gia hơn rất nhiều so với tiền tài bởi vì nếu chúng ta có một sức khỏe tốt chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì chúng ta muốn mặc dù chúng ta không giàu có, chúng ta có thể làm mọi công việc khó khăn nhất mà vẫn có thể vui vẻ với các hoạt động thường ngày khác. Bên cạnh đó, chúng ta có thể giúp đỡ người khác, mang lại niềm hạn phúc cho họ. Với một sức khỏe tốt, chúng ta luôn có niềm vui và sự thoải mái trong cuộc sống. Nếu sức khỏe chúng ta không được như ý, trong khi chúng ta lại rất giàu có, chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào những người khác bởi vì chúng ta không thể hoạt động bình thường với những nhu cầu đơn giản nhất, chúng ta trở ên chán nản và luôn dễ nổi giận, buồn bực với mọi thứ xung quanh cuộc sống này. nói đến cùng thì có sức khỏe tốt có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc có nhiều tiền bạc.

Hãy chia sẻ bài luận tiếng anh sức khỏe của các bạn dưới phần bình luận nhé! Hãy cùng nhau học tốt tiếng anh mỗi ngày.

Có thể bạn quan tâm:

>> Sở thích tiếng anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *