Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tham khảo bài luận tiếng anh về luật hấp dẫn


Bạn đã từng nghe nói về luật hấp dẫn chưa? Hoặc đã được biết đến trong vật lý hoặc trong cuộc sống hàng ngày? Chủ đề này khá thú vị phải không? Vậy thì Aroma mời các bạn cùng theo dõi bài luận tiếng anh theo chủ đề về luật hấp dẫn để tìm hiểu về chủ đề này nhé!

bai-luan-tieng-anh-luat-hap-dan

 1. Bài luận tiếng anh

Most of us float along with experience of life. When everything is going smoothly like we want, we are happy. If we end up in bad situations, we throw a temper tantrum and complain about how unlucky we are at life. Being the passive observers, we assume the role of victim when something happens to us that we didn’t want to happen.

The knowledge of Law of Attraction helps us to wake up to the fact that everything that is happening in our lives is only the result of what we are constantly feeling and thinking. This fact can liberate us from the position of a passive observer to a proactive one.

A person with a negative attitude towards life wakes up and sees only negativity all around. He sees that bad things are happening to him and might even feel like he is cursed. But Law of Attraction tells us that we can consciously choose our life experience and by thinking and feeling positively, we can change our realities for the better.

Law of Attraction works through the power of focus. As you shift from negative to positive, you start to change experience and completely change your life. You may be a person who has no idea what the Law is or you may be a person who already knows a little about how the law works or you may be someone who has already achieved some successes by implementing the Law’s principles in your daily life. Either way, if you haven’t awakened to the full power of the Law, you can start with the following practices daily.

 • Visualize your day
 • Practice being positive
 • Don’t try to figure everything out

There is of course much more to the Law than the three mentioned practices.

Understand how the Law of Attraction works in your life so that you can deliberately attract what you want. Know that you don’t have to be a passive observer and start exercising this amazing power now!

2. Từ vựng

 • Float (v) /fləʊt/: trôi, nổi
 • Passive (adj)  /ˈpæs.ɪv/: thụ động
 • Observer (n) /əbˈzɜː.vər/ : người quan sát
 • Liberate(v) /ˈlɪb.ər.eɪt/: giải thoát
 • Proactive (adj) /ˌprəʊˈæk.tɪv/: chủ động
 • Law of Attraction: Luật Hấp dẫn
 • Positive (adj) /ˈpɒz.ə.tɪv/: tích cực
 • Negative (adj) /ˈneɡ.ə.tɪv/: tiêu cực
 • Visualize (v) /ˈvɪʒ.u.əl.aɪz/: hình dung, tưởng tượng
 • Figure out: tìm hiểu, tìm kiếm

3. Bài dịch

Hầu hết chúng ta đều “trôi nổi” theo những kinh nghiệm trong cuộc sống. Khi mọi thứ êm xuôi như mong ước thì rất vui vẻ, nhưng khi gặp tình huống xấu chúng ta thường nóng giận và than phiền rằng mình không may mắn trong cuộc sống. Là người quan sát thụ động, chúng ta cho rằng đó là số phận khi mọi thứ xẩy ra mà chúng ta đã không hề muốn chúng xẩy ra.

Những hiểu biết về Luật hấp dẫn giúp chúng ta giác ngộ được sự thật rằng mọi thứ đang xẩy ra trong cuộc sống chỉ là kết quả của những gì chúng ta luôn luôn cảm giác và suy nghĩ. Sự thật đó có thể thay đổi chúng ta từ thế bị động đến chủ động.

Một người có tư tưởng tiêu cực thì khi thức dậy chỉ toàn thấy điều tồi tệ xung quanh mình. Anh ta thấy những điều xấu đang đến với mình, thậm chí còn cảm thấy mình đang bị nguyền rủa. Nhưng Luật hấp dẫn chỉ cho chúng ta biết rằng mình có thể chọn lựa những trải nghiệm cuộc sống một cách có ý thức và bằng suy nghĩ, cảm nhận tích cực, chúng ta có thể thay đổi thực tế của mình tốt hơn.

Luật hấp dẫn hoạt động thông qua sức mạnh của sự tập trung. Khi bạn chuyển từ tiêu cực sang tích cực, bạn bắt đầu thay đổi những trải nghiệm sống, và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Bạn có thể là người không biết gì về luật hoặc biết một chút, hoặc có thể là người đã đạt được thành công bằng cách áp dụng các nguyên tắc luật vào cuộc sống hàng ngày. Dù bằng cách nào, nếu bạn không đánh thức được toàn bộ sức mạnh của Luật, bạn có thể bắt đầu với các hoạt động hàng ngày dưới đây:

 • Hình dung ngày của bạn
 • Luyện tập để trở nên tích cực
 • Đừng cố gắng giải quyết mọi vấn đề

Dĩ nhiên sẽ có nhiều điều luật hơn 3 cái thực tiễn được đề cập trên.

Hãy hiểu nguyên tắc Luật hấp dẫn hoạt động trong cuộc sống để bạn có thể thu hút một cách có chủ ý những gì bạn muốn. Hãy biết rằng bạn không phải là một người quan sát thụ dộng, mà hãy bắt đầu thể hiện sức mạn tuyệt vời ngay từ bây giờ!

Trên đây là bài luận tiếng anh về luật hấp dẫn hy vọng đã giúp bạn hình dung về chủ đề này, và học thêm nhiều từ mới hữu ích. Đừng quên theo dõi các bài luận với nhiều chủ đề đa dạng của Aroma tại website: www.aroma.vn nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *