Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Mẫu bài luận tiếng anh theo chủ đề sự quan trọng của ngành công nghiệp


Viết bài luận tiếng anh theo chủ đề luôn là chủ đề trong các bài thi, bài kiểm tra và nó cũng là cách giúp bạn tự giúp mình học từ mới, mang lại phương pháp lập luận hay trong giao tiếp. Hôm nay chúng tôi muốn gửi tới toàn thể đọc giả mẫu bài luận tiếng anh theo chủ đề về sự quan trọng của ngành công nghiệp, mời đọc giả theo dõi.

bai luan tieng anh ve tam quan trọng trong cong nghiep 1

1.Bài luận tiếng anh theo chủ đề về sự quan trọng của ngành công nghiệp

Since the dawn of history, agriculture has been oneof the important means of producing food for human consumption. Today more and more lands are being developed for the production of a large variety of crops. In Asia, vast areas of land are being used to produce rice, wheat, rubber and a variety of other crops. More than half of the lands occupied and developed by human beings in the worldare devoted to agriculture.

That agriculture is one of the most essential means of producing food is realised easily when we think of the types of things that we eat. The rice or wheat that we eat comes from the land. Even potatoes and other roots or vegetables and even leaves such as tea, as well as the fruits that men eat are the products ofthe soil that covers the earth.

2.Từ vựng bài luận tiếng anh theo chủ đề về sự quan trọng của ngành công nghiệp

– agriculture [‘ægrikʌlt∫ə] : ngành nông nghiệp

– consumption [kən’sʌmp∫n] : sự tiêu thụ

– crop [krɔp] : mùa màng

3. Dịch bài luận tiếng anh theo chủ đề về sự quan trọng của ngành công nghiệp

Kể từ buổi sơ khai của lịch sử, nông nghiệp đã được cuoi là một trong những phương tiện quan trọng của sản xuất lương thực cho con người. Ngày nay càng có nhiều vùng đất đang được khai phá và phát triển để sản xuất một lượng lớn các loại cây trồng nông nhiệp. Ở châu Á, khu vực đất đai rộng lớn đang được sử dụng để sản xuất lúa gạo, lúa mì, cao su và một loạt các loại cây trồng khác. Hơn một nửa trong số các vùng đất bị chiếm đóng và phát triển bởi con người là dành cho nông nghiệp.

Nông nghiệp mà là một trong những phương tiện cần thiết nhất để sản xuất thực phẩm được thực hiện dễ dàng. Các gạo hay lúa mì mà chúng ta ăn ngày nay đều đến từ đất. Ngay cả khoai tây và rễ hoặc các loại rau khác và thậm chí cả lá như chè, cũng như những thành quả mà người  ăn là những sản phẩm của đất. Vậy có thể nói, không có nông nghiệp chúng ta đã không thể sống và phát triển như ngày hôm nay.

Hãy cùng nhau nói lên suy nghĩ và ý kiến của bạn thông qua bài luận tiếng anh theo chủ đề về ngành công nghiệp vào phần bình luận dưới đây bạn nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *