Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Viết luận tiếng anh ảnh hưởng công nghệ tới con người và môi trường


Cùng với dự pát triển của cuộc sống con người, như cầu của con người, sự phát triển của công nghệ cũng đang ngày càng làm chúng ta trở nên kinh ngạc. Công nghệ đang từng bước chiếm vai trong quan trọng và thiết yếu đối với đời sống con người.

Vậy ảnh hưởng của nó đến con người và môi trường được thể hiện rõ nhất ở đâu. Hãy cùng chúng tôi viết luận tiếng anh về ảnh hưởng của công nghệ tới môi trường sống và con người trong thế giới hiện đại ngày nay bạn nhé!

 

 

bai-luan-tieng-anh-cong-nghe

  1. Viết luận tiếng anh về ảnh hưởng của công nghệ tới con người và môi trường

 

Our history is littered with the negative effects technology has had on the environment, especially in its release of pollutants into the air and water, and the growing landfills that contain man made elements that are not biodegradable. But often technology is marshaled against environmental problems as well—it was technology that helped fight technology’s impact on our growing industrial world. We mention this only because it’s important to recognize we often use technology against itself, whether it’s solar power plants and windmills battling nuclear power plants, or ergonomic chairs battling carpal tunnel syndrome caused by overusing word processing equipment. In a sense, technology is always confronting itself—which, in a sense, means humans are doing the same.

2. Từ vựng trong bài Viết luận tiếng anh về ảnh hưởng của công nghệ

 

littere [‘litə] rải rác
pollutant [pə’lu:tənt] ô nhiễm
marshal [‘mɑ:∫l] nguyên chủ
ergonomic [,ə:gə’nɔmiks] nghiên cứu về lao động
syndrome [‘sindrəm] hội chứng

 

 

3. Dịch bài Viết luận tiếng anh về ảnh hưởng của công nghệ

Lịch sử của chúng ta có những dẫn chứng rải rác cho thấy những tác động tiêu cực công nghệ đã lên môi trường, nhất là việc tạo ra các chất gây ô nhiễm vào không khí và nước, và các bãi rác đang ngày càng chồng chất do con người tạo ra có chứa những chất không thể phân hủy. Nhưng thường thì công nghệ được sáng tạo ra là để chống lại các vấn đề môi trường cũng. Như các bạn đã thấy công nghệ đã giúp chúng ta chống lại tác động có hại của một thế giới công nghiệp đang phát triển. Tôi để đề cập đến điều này chỉ vì điểm nhấn mà chúng ta cần quan tâm và phải nhận ra càng sớm càng tốt là : chúng ta đang dùng công nghệ để chống lại chính nó. Các bạn có thể nhìn thấy các nhà máy điện năng lượng mặt trời và sức gió đang cố gắng chiến đấu với các nhà máy điện hạt nhân, hay chiếc ghế công nghệ giúp chúng ta chiến đấu với hội chứng ống cổ tay do việc lạm dụng thiết bị xử lý văn bản. Theo một mặt nào đó, công nghệ luôn đối đầu với chính nó, điều này cũng cho chúng ta thấy rằng con người cũng đang làm điều tương tự.

 

Hãy làm chủ ngòi bút của bạn với khả năng viết luận tiếng Anh đặc sắc bằng những tư liệu chúng tôi đã gửi đến bạn!

Có thể bạn quan tâm:

> Sở thích bằng tiếng Anh

 

 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *