Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận về người thân bằng tiếng anh cực hay


Gia đình là cội nguồn của yêu thương, là nơi đi đâu ta cũng nhớ về. Trong bài viết này, AROMA sẽ giúp bạn trong việc khai thác ý tưởng để viết bài luận tiếng Anh về người thân trong gia đình cụ thể là viết về mẹ.

Bài luận tiếng Anh về người thân trong gia đình
Bài luận tiếng Anh về người thân trong gia đình

Bài luận tiếng anh về người thân trong gia đình nói về mẹ

We all know that there is nothing that is more important than family. I love my parents and my sister so much, but my mother is the one I love most in my life. For what she’s done, she deserves with the whole world.

Chúng ta đều biết rằng không có gì quan trọng hơn gia đình. Tôi yêu quý cha mẹ và em gái tôi, nhưng mẹ là người tôi yêu quý nhất trong cuộc đời này. Vì những gì mẹ đã làm, bà xứng đáng cả thế giới này.

After a long day of working, she runs fast to the market, buys some fresh food and backs to home to cook dinner for the family. She is used to staying up late at night and getting up early in the morning to have enough time to take care of us. That’s why my father and I join hand to help my mother with household chores take care of my little sister whenever we have free time. She’s really happy about that.

Sau một ngày làm việc dài, mẹ vội vã đến chợ mua đồ ăn và trở về nhà chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Mẹ thường thức khuya dậy sớm để có đủ thời gian chăm sóc cho mọi người. Vì vậy tôi và bố thường giúp mẹ làm việc nhà và trông em khi chúng tôi có thời gian. Và mẹ rất vui về điều đó.

Left all the mess behind, my mother becomes a strong woman that she even couldn’t imagine before. My mom usually kind and easy going with everyone. She is always willing to give pieces of advice to other people.

Bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau, mẹ trở thành người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ mà bà không thể hình dung nổi. Mẹ là người rất tốt bụng và dễ gần với mọi người. Bà luôn sẵn lòng đưa ra lời khuyên cho người khác.

Outside, she isn’t beautiful than others, but in my eyes, she is the most beautiful. When everyone else turns away, she is the one turning towards me, when i fall, she’s the one that helps me up and when my heart is filled with despair, she’s the one that gives me a glimpse of hope.

Ở bên ngoài, mẹ không xinh đẹp hơn người khác nhưng trong mắt tôi, mẹ luôn là người đẹp nhất. Khi người khác quay lưng đi, mẹ là người đứng về phía tôi. Khi tôi vấp ngã, mẹ là người đã vực tôi dậy. Khi trái tim của tôi tràn đầy tuyệt vọng, mẹ là người mang đến cho tôi hy vọng.

Even though sometimes i yell at her and say: “you’re the worst mom in the world”, deep down i know it’s quite the opposite. Because i understand that she only wants the best for me. She has been through all these things before and she wants to save me from making the same mistakes. She is looking out for me because she hates to see i get hurt. All the things she does are just to help me to be a better human. When I grow up, I want to be a woman like her.

Có đôi lúc tôi hét lên với mẹ rằng: “mẹ là người mẹ tệ nhất trên thế giới này”, nhưng thật sâu trong con tim tôi tôi không hề có ý như vậy. Bởi tôi hiểu rằng mẹ chỉ muốn những thứ tốt nhất cho tôi. Mẹ đã trải qua những khó khăn trước đây và bà muốn giúp tôi không mắc phải những sai lầm tương tự. Mẹ trông chừng tôi để tôi không bị tổn thương. Tất cả những gì mẹ làm chỉ để giúp tôi trở thành một con người tốt hơn. Khi tôi trưởng thành, tôi muốn trở thành một người phụ nữ như bà.

No matter how far I am away from home, my mom and i are still very close and think about each other as a best friend. My family is always in my heart because “family where life begins and love never end”.

Cho dù tôi ở cách xa gia đình bao nhiêu, tôi và mẹ vẫn rất gần gũi và nghĩ về nhau như những người bạn thân. Gia đình luôn ở trong trái tim tôi bởi vì “gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc”.

Xem thêm: Bài viết về kỷ niệm khám răng bằng tiếng anh cực thụ vị

Với bài luận tiếng Anh về người thân trong gia đình cụ thể là viết về mẹ mà AROMA đã cung cấp ở trên, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc mở rộng vốn từ vựng cũng như rèn luyện được kỹ năng viết tiếng Anh.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *