Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh ngắn về giáo dục hay và ý nghĩa nhất


Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự nuôi dưỡng tâm hồn và đào tạo kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn cho chúng ta. Nếu không có giáo dục? Con người sẽ mãi là người nguyên thủy sống trong thời kỳ đồ đá. Hãy cùng Aroma lắng nghe những cảm nhận sâu sắc thông qua các bài luận tiếng anh theo chủ đề  về giáo dục rất hay và ý nghĩa nhé!

bai luan tieng anh ve giao duc 2

I.Bài luận tiếng anh về chủ đề giáo dục

EDUCATION

Education plays a great role in everyone’s life by building personality, improving knowledge and skill and providing feeling of well being of a person. Education has been divided into three categories in our country as Primary education, Secondary education and Higher Secondary education. It develops our analytical skills, character and overall personality. Education helps a person in nourishing his present and future by ensuring aim of the life. Quality and importance of the education are increasing day by day.

Every child must to go school in his/her appropriate age as everyone has equal rights for the education from birth. The growth and development of any country depend on the quality of education system set for young ones in the schools and colleges. However, the education system in every area of the country is not same so the proper growth and development of the people and society varies according to the weak and strong education system of the particular region.

II.Từ vựng

  • Education /ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/: giáo dục
  • Personality /ˌpɜː.sənˈæl.ə.ti/: tính cách, nhân phẩm
  • Knowledge /ˈnɒl.ɪdʒ/: kiến thức, sự hiểu biết
  • Analytical /ˌæn.əˈlɪt.ɪ.kəl/: phân tích
  • Overall /ˌəʊ.vəˈrɔːl/:toàn bộ, toàn thể
  • Nourishing /ˈnʌr.ɪ.ʃɪŋ/: nuôi dưỡng, nuôi nấng
  • Region /ˈriː.dʒən/: vùng miền,lĩnh vực

 

III.Bài dịch

GIÁO DỤC

Giáo dục đóng vai trò lớn trong cuộc sống của chúng ta trong việc xây dựng nhân cách, nâng cao kiến thức, kỹ năng và làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc.Ở nước ta, giáo dục được chia thành 3 cấp độ bao gồm Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông nhằm phát triển kỹ năng phân tích, đặc điểm và toàn bộ nhân cách của chúng ta. Giáo dục giúp nuôi dưỡng một người ở hiện tại và tương lai bằng cách đảm bảo mục đích cuộc sống của họ.Chất lượng và tầm quan quan trọng của giáo dục đang được nâng cao từng ngày..

Mỗi đứa trẻ phải đi học trong độ tuổi thích hợp của chúng giống như tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng về giáo dục kể từ khi sinh ra. Sự tăng trưởng và phát triển của bất kỳ quốc gia nào đều tùy thuộc vào chất lượng của hệ thống giáo dục được đặt ra cho những người trẻ tuổi tại các trường học và đại học. Tuy nhiên,hệ thống giáo dục trong mỗi vùng miền của một quốc gia không hề giống nhau do sự khác biệt về tăng trưởng và sự phát triển của con người và sự đa dạng xã hội theo hệ thống giáo dục mạnh, yếu của các vùng miền riêng biệt.

Thông qua bài luận tiếng anh về giáo dục bạn đã hiểu tầm quan trọng của nó chưa? Và dĩ nhiên, không có giáo dục thì sẽ không có Aroma ngày hôm nay. Vì vậy, hãy đến với Aroma –trung tâm tiếng anh dành cho người đi làm để được tận hưởng điều tuyệt vời nhất của giáo dục.

 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *