Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh về sở thích lập kế hoạch rõ ràng đơn giản nhất


Lập kế hoạch rõ ràng là một trong những bí quyết thành công trong công việc. Trong bài viết hôm nay, Aroma sẽ cùng chia sẻ tới các bạn một bài luận tiếng anh về sở thích lập kế hoạch rõ ràng để hiểu thêm những điều thú vị về sở thích này, đồng thời trau dồi vốn từ vựng, kỹ năng viết tiếng anh hiệu quả.

so thich lap ke hoach ro rang bang tieng anh

1.Bài luận tiếng anh về sở thích lập kế hoạch rõ ràng

“Everyone has a goal to subdue, I have one, too. But to get the victory, I must make a clear plan and this is my hobby.

Now, I put a goal in 2017 that I can get TOEIC certificate with 750/990 point. It is very easy for someone, but it’s so difficult for me, therefore, I have to apply my hobby to complete my goal as soon as possible. And, my plan is planned as below:

  • Goal: 750/990 point TOEIC in 2017
  • Implement:

+ Period: 3 months

+ Content: each part of 7 parts TOEIC

  • Methods:

+ Studying at home

+ Spending 1 hour – 2 hour per day

  • Documents:

+ Using Long Man New Real TOEIC textbook

+ Other documents on the Internet

  • Test time: June 2017

It’s my plan, how do you think of it? On June 2017, I will try my best to complete my goal. Because I have a special that making a clear plan, so I feel excited to implement and I look forward the best result”.

2.Dịch bài luận tiếng anh về sở thích lập kế hoạch rõ ràng

Mọi người ai cũng có mục tiêu để chinh phục, tôi cũng vậy. Nhưng để đạt được thành công, tôi cần phải lập kế hoạch rõ ràng và đó là sở thích của tôi.

Hiện tại, tôi đặt ra mục tiêu trong năm 2017 là có thể lấy chứng chỉ TOEIC với số điểm 750/990. Có thể điều này dễ với ai đó, nhưng với tôi rất khó khăn, vì vậy tôi phải vận dụng sở thích của mình để hoàn thành mục tiêu ngay khi có thể. Và kế hoạch được diễn ra như sau:

  • Mục tiêu: đạt 750/990 điểm TOEIC trong năm 2017
  • Thực hiện:

+ Thời gian: 3 tháng

+ Nội dung học: học lần lượt từng phần trong 7 phần của bài kiểm tra TOEIC

  • Phương pháp thực hiện:

+ Tự học ở nhà

+ Mỗi ngày dành 1 tiếng – 2 tiếng để học bài

  • Tài liệu:

+ Sử dụng giáo trình Long Man New Real TOEIC

+ Tìm kiếm tài liệu trên mạng

  • Thời gian tham gia kỳ thi: tháng 6/2017

Đó là kế hoạch của tôi, các bạn thấy thế nào? Tháng 6 này tôi sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu của mình. Chính nhờ việc có sở thích lập kế hoạch rõ ràng, tôi cảm thấy rất hào hứng để thực hiện nó và mong chờ một kết quả tốt nhất”.

Việc lập kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành công trong công việc và học tập. Nếu bạn chưa có sở thích này, bạn hãy rèn luyện nó ngay từ bây giờ nhé! Còn nếu bạn nào đã có sở thích này rồi, thì hãy chia sẻ bài viết tiếng anh về sở thích của bạn thông qua một bài luận tiếng anh thú vị nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *