Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh – Toán học


Bạn có yêu thích tính toán? Toán học là một trong những môn học yêu thích của tôi. Sống cùng những con số, hình học luôn vô cùng thú vị. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm hãy tham khảo bài viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh sau đây!

Bài viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

Bài viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh – Toán học

Title: My favorite subject in school – Math

In this essay, you read about my favorite subject ‘Maths’. It is my favorite subject because we can discover the world of numbers. I love to calculate different factors and get the result. Always, I love to play with numbers.

Maths has been my favorite subject in school. I love the world that is filled with numbers. When I was three years old, my uncle from U.K sent me DVDs of alphabets and numbers. In the videos, I saw beautiful videos of numbers. I saw numbers being displayed in the air and so I developed interested in numbers. Then I also learned to count by viewing the videos. Then no sooner when I joined the school, I began to learn addition, subtraction, etc. When I reached a primary level, then I learned multiplication.

How I really developed interest in Maths

I just began liking Maths because I understood who it is useful in real life. My father then taught me the concepts of addition, subtraction, multiplication, and division when I reached primary level. Then I just started loving this subject and love to play with numbers. In my childhood, many mathematical tools were given to me such as counting slate, maths games, video games, etc to improve my mathematical skills. Today, maths is the favorite subject in my school and I always score highest marks in this subject.

About my maths exam this year

I am studying in IV grade now and I am studying different chapters on Mathematics such as multiplications, simplifications, etc and I am able to solve any Maths problems easily. I love to study Arithmetic part of mathematics and we are taught simple geometry chapters also. We are also taught about shapes, drawing circle, angles, triangles, type of triangles, etc I am able to solve different problems of simplification and BODMAS that seem to be really interesting to me. So, I feel that I am playing with numbers.

My maths teacher

My maths teacher is a well-qualified woman who can explain every problem of Maths in an interesting way. She taught us the ways to draw a line perfectly so that we can draw triangles, angles, etc perfectly. Like other subjects, Maths is not such a subject to be memorized and so I understand every step to solve a problem. Every problem in Maths is different and the teacher has taught us with tremendous efforts so that I am able to understand every problem. She explains to us difficult problems with examples and by making associations so that we can understand them clearly.

My contribution for Maths in class

I am always ready to help the other weak students in Maths before the examination. Whenever, somebody comes to me and asks me a problem, I always explain to them the method of solving problems. When I teach somebody mathematics, I also revise my subject. In a day, I study this subject twice in a week for 45 minutes at home. Whenever I need help, my parents are always ready to help me and so I do not go for tuitions also.

So, I wish that every student should study this subject with devotion and they can develop keen interest for this subject. One should not be scared of this subject but just treat it as a game of numbers.

Bài dịch: Môn học yêu thích của tôi ở trường – Toán học

Trong bài viết này, bạn sẽ đọc về môn học yêu thích của tôi ‘Toán học’. Đó là môn học yêu thích của tôi vì chúng ta có thể khám phá thế giới của các con số. Tôi thích tính toán các hệ số khác nhau và nhận được kết quả. Luôn luôn, tôi thích chơi đùa với những con số.

Toán học là môn học yêu thích của tôi ở trường. Tôi yêu thế giới đầy những con số. Khi tôi ba tuổi, chú của tôi từ Anh gửi cho tôi những đĩa DVD của bảng chữ cái và số. Trong video, tôi đã xem các video đẹp về các con số. Tôi thấy những con số được hiển thị trong không gian và vì vậy tôi bắt đầu quan tâm đến các con số. Sau đó, tôi cũng học cách đếm qua việc xem video. Sau đó, khi tôi đi học, tôi bắt đầu học phép cộng, phép trừ… Sau đó, khi tôi học tiểu học, tôi đã học phép nhân.

Tôi thực sự quan tâm đến Toán học như thế nào

Tôi chỉ mới bắt đầu thích Toán học bởi vì tôi hiểu nó hữu ích như thế nào trong cuộc sống thực tế. Sau đó, cha tôi đã dạy cho tôi các khái niệm về phép cộng, trừ, nhân và chia khi tôi học tiểu học. Tiếp đó, tôi mới bắt đầu yêu thích môn học này và thích chơi với những con số. Trong thời thơ ấu của tôi, nhiều công cụ toán học đã được trao cho tôi như đếm đá, các trò chơi toán học, trò chơi điện tử, … để cải thiện kỹ năng toán học. Hiện tại, toán học là môn học yêu thích ở trường và tôi luôn đạt điểm cao nhất trong môn học này.

Về kỳ thi toán của tôi năm nay

Tôi đang học lớp 4 và tôi đang học các phần khác nhau về Toán học như phép nhân, phép chia, … và tôi có thể giải quyết mọi vấn đề trong Toán thật dễ dàng. Tôi thích học phần số  của toán học và chúng tôi cũng được dạy các hình học đơn giản. Chúng tôi cũng được dạy về hình khối, vẽ hình tròn, các góc, hình tam giác, các loại hình tam giác, v.v. Tôi có thể giải quyết các vấn đề khác nhau về rút gọn và thứ tự phép toán BODMAS dường như thực sự thú vị đối với tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng tôi đang chơi với những con số.

Giáo viên toán của tôi

Giáo viên toán học của tôi là một cô giáo có trình độ cao, người có thể giải thích mọi vấn đề của Toán học một cách thú vị. Cô ấy dạy chúng tôi cách vẽ một đường thẳng hoàn hảo để chúng ta có thể vẽ hình tam giác, các góc, .. hoàn hảo. Giống như các môn học khác, Toán không phải là môn học được ghi nhớ và vì vậy tôi hiểu từng bước để giải quyết vấn đề. Mọi vấn đề trong Toán đều khác nhau và giáo viên đã dạy chúng ta những nỗ lực to lớn để tôi có thể hiểu mọi vấn đề. Cô giải thích cho chúng tôi những vấn đề khó với các ví dụ và bằng cách kết hợp để chúng tôi có thể hiểu rõ chúng.

Đóng góp của tôi cho Toán học trong lớp

Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn học sinh yếu khác về Toán trước khi thi. Bất cứ khi nào, ai đó đến gặp tôi và hỏi tôi một vấn đề, tôi luôn giải thích cho họ phương pháp giải quyết vấn đề. Khi tôi dạy ai đó toán học, tôi cũng học lại môn học của mình. Trong một ngày, tôi học môn học này hai lần trong một tuần khoảng 45 phút ở nhà. Bất cứ khi nào tôi cần giúp đỡ, cha mẹ tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi và vì vậy tôi cũng không đi học thêm.

Vì vậy, tôi ước rằng mỗi học sinh nên học môn học này với sự tận tụy và họ có thể phát triển niềm yêu thích với môn học này. Người ta không nên sợ môn học này nhưng chỉ coi nó như một trò chơi số.

Toán học là môn học thú vị nếu bạn dám thử sức. Bai viet ve mon hoc yeu thich bang tieng anh này cũng sẽ giúp bạn có thêm cảm hứng với các con số, hình học… Vậy bạn có môn học yêu thích của mình? Hãy chia sẻ với aroma nhé!

Xem thêm:


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *