Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tình huống: Nhận điện thoại – Tiếng Anh giao tiếp công sở


Bạn đang làm việc, bỗng nhiên chuông điện thoại reo và câu đầu tiên bạn sẽ nói là gì? Những chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu biết cách giao tiếp khi nhận điện thoại sẽ giúp bạn tích lũy nhiều kỹ năng làm việc hiệu quả. Đó là lý do bạn không thể bỏ qua một số mẫu câu tiếng Anh trong tình huống: nhận điện thoại – tiếng Anh giao tiếp công sở dưới đây.

Tiếng Anh giao tiếp công sở

Tình huống nhận điện thoại – tiếng Anh giao tiếp công sở

Trong xử lý tình huống tiếng Anh giao tiếp công sở, nhận điện thoại là tình huống thường gặp. Việc tiếp nhận cuộc gọi thường được tiến hành không chỉ với vộ phận lễ tân, nhân viên văn phòng cũng cần thực hiện. Sau đây là các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp công sở thường xuyên sử dụng trong tình huống này:

 1. Hello, ABC company. May I help you? ( Xin chào, đây là công ty ABC. Tôi có thể giúp gì ông?)
 2. Marketing/ Sales/ Accounting Department. May I help you? ( Đây là bộ phận Marketing/ Bán hàng/ Kế toán. Tôi có thể giúp gì ông?)
 3. May I ask who’s calling? ( Xin hỏi ai ở đầu dây ạ?)
 4. Are you Mr.David? ( Có phải ông David đó không?)
 5. May I have your name, please? ( Tôi có thể biết tên ông được không?)
 6. Please wait for a minute. ( Vui lòng chờ một phút)
 7. I’ll connect you with the department. ( Tôi sẽ kết nối ông tới bộ phận đó)
 8. What section are you calling? ( Ông muốn gọi đến bộ phận nào?)
 9. I’ll put you through to Ms.Giang. ( Tôi sẽ chuyển máy cho ông tới cô Giang.)
 10. Thank you for waiting. ( Cảm ơn ông vì đã đợi.)
 11. The line is busy. ( Đường dây bận.)
 12. It sounds as if you need to talk to our Funtion department, Mr Maguire. I’ll connect you to Mr Thomas, our Banquet Manager. – Có vẻ như ông cần nói chuyện với bộ phận chức năng của chúng tôi, thưa ông Maguire. Tôi sẽ kết nối ông với ông Thomas, quản lý tiệc của chúng tôi ạ.
 13. I think you need to Peter, he’s in charge of reservations. – Tôi nghĩ anh cần gặp Peter, anh ấy phụ trách việc đặt phòng ạ.
 14. I’m sorry Mr Smith, Mr Grey is unavailable at the moment. Can I take a message and get him to ring you back? – Tôi rất tiếc ông Smith, ông Grey không thể gặp ông vào lúc này. Tôi có thể nhận lời nhắn và chuyển cho ông ấy gọi lại cho ông sau được không ạ?
 15. Can you hold the line, please? – Ông vui lòng giữ máy ạ.
 16. I’m sorry Mr Hickman, Mr Williams is not in his room at the moment. Would you like to hold while I have him paged? – Tôi rất tiếc ông Hickman, ông Williams không ở trong phòng lúc này. Ông vui lòng giữ máy trong khi tôi báo với ông ấy được không ạ?

Với những mẫu câu tiếng Anh trong tình huống: nhận điện thoại – tieng anh giao tiep cong so trên bạn sẽ không còn cảm thấy bối rối khi nhận bất kỳ một cuộc điện thoại nào. Hãy tạo cho mình phong cách giao tiếp chuyên nghiệp nhé!

Xem thêm:


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *