Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Viết 1 đoạn văn về sở thích leo núi bằng tiếng anh


Đối với những người muốn tăng cường sức khỏe hoặc muốn thỏa mãn tính phiêu lưu thì leo núi có lẽ là môn thể thao dễ thực hiện nhất. Do đó, leo núi đã trở thành một sở thích phổ biến hiện nay. Cùng xem cách viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về sở thích với sở thích leo núi nhé:

viet 1 doan van ve so thich leo nui bang tieng anh

MY HOBBY IS MOUNTAIN CLIMBING

I began mountain climbing when I was 15 with my dad and have followed it passionately ever since. For me, I fell in love with mountain climbing on a purely amateur level because it allowed my inner child to burst free. I am the kid that was constantly climbing trees, fences, and pretty much anything that was in anyway climbable.

Tôi bắt đầu leo núi từ lúc 15 tuổi với bố và đã theo đuổi bộ môn này nhiệt tình kể từ khi đó. Đối với tôi, tôi bắt đầu yêu leo núi từ một cấp độ hoàn toàn nghiệp dư vì nó cho phép tâm hồn trẻ thơ bên trong tôi được tự do. Tôi là đứa trẻ suốt ngày leo cây, leo hàng rào, và hầu hết những thứ gì có thể leo được.

 

As I gazed at the surrounding nature below me, I realized that climbing would quickly become my newest passion. Since the first successful summit, I have embarked on numerous other climbs.

Khi tôi ngắm nhìn thiên nhiên dưới chân mình, tôi nhận ra rằng leo núi nhanh chóng trở thành niềm đam mê mới của tôi. Kể từ lần leo đầu tiên thành công, tôi đã tiếp tục nhiều chuyến leo núi khác.

 

Sure there are some aspects that will discourage a lot of people from joining the hobby, such as physical aspects. But for those that are physically able, mountain climbing is a great way to stay fit and stay active. Climbing strengthens the back and leg muscles because of the constant movement and carrying of the heavy packs. It is also a great mental workout because climbing involves long days of more than 12 hours under constant strenuous pressure. During the entire climb, constant thought and care must be given to every step because one mistake could be critical and very costly to both the individual climber as well as the team.

Chắc chắn có một vài khía cạnh sẽ làm chùn bước mọi người khi đến với sở thích này, ví dụ như khía cạnh về thể chất. Nhưng đối với những người có thể chất đủ tốt, leo núi là một cách tuyệt vời để giữ gìn dáng vóc và năng động. Leo núi giúp tăng cường các cơ lưng và chân do phải chuyển động liên tục và mang vác hành lí nặng. Nó cũng là một cách tập luyện tinh thần tuyệt vời vì leo núi thường diễn ra dài ngày với hơn 12 giờ liên tục chịu áp lực căng thẳng. Trong suốt chuyến leo núi, mỗi bước chân đều phải đưa ra  những suy nghĩ và sự chú ý liên tục vì một sai lầm có thể rất nghiêm trọng và tốn kém cho cả cá nhân người leo núi cũng như đồng đội.

 

The best part is that with a pretty limited amount of equipment and a lot of motivation, dedication, and perseverance, you can have a really great time with friends and family.

Điều tuyệt vời nhất là chỉ với một số lượng khá hạn chế về thiết bị, nhiều động lực, sự cống hiến và sự kiên trì, bạn có thể có một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời bên bạn bè và gia đình.

 

Mountain climbing is a challenging sport that brings so much fun. With all of these aspects, although it looks tough at times, mountain climbing is a great hobby to get into. Once you start going, you’ll realize that it becomes one of your favorite things.

 

Leo núi là một môn thể thao đầy thử thách và đem lại rất nhiều niềm vui. Với tất cả các khía cạnh trên, mặc dù đôi lúc nghe có vẻ khó khăn, leo núi là một sở thích tuyệt vời để tham gia. Một khi bạn bắt đầu tham gia, bạn sẽ nhận ra rằng nó sẽ trở thành một trong những niềm yêu thích của bạn.

 

Bài viết trên là một trong rất nhiều cách triển khai ý khi viết đoạn văn viết về sở thích leo  núi bằng tiếng Anh. Hi vọng nó sẽ giúp bạn phát triển tư duy cho kĩ năng viết của mình!

Có thể tìm hiểu thêm:

 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *