Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tổng hợp series các bài luận tiếng anh hay nhất về chủ đề gia đình


Gia đình là điều quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta trên thế giới này. Gia đình là tổ ấm, là nơi chia sẻ cảm xúc và cũng là nơi duy nhất để bạn tìm về sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi. Có lẽ vì thế, gia đình luôn là nguồn cảm hứng dồi dào để bạn có thể viết các bài luận tiếng Anh về gia đình hay nhất.

bai luan tieng anh chu de gia dinh

Viết bài luận tiếng anh về một chủ đề nào đó không còn xa lạ đối với những người học tiếng anh, và gia đình là chủ đề tạo nhiều cảm hứng cho chúng ta nhất. Đó cũng là cách để bạn chia sẻ cảm xúc chân thật dành cho gia đình, đồng thời trau dồi tiếng anh trở nên tốt hơn. Hãy cùng cảm nhận yêu thương trong các bài luận tiếng anh viết về chủ đề gia đình dưới đây nhé!

Bài số 1: Family is a group of two, three or more persons living together in one home. Family can be small nuclear, big nuclear or joint family types according to the number of members in the family. Family relationships can be because of the variety of connections like blood, marriage, adoption, etc among members of the family. A new comer baby requires positive family relationships for his/her overall development and well-being in the society. Healthy family relationships help in promoting good habits, cultures and traditions in the children. A family plays great role in preparing the new generation child for whole life in the community. A healthy family is the need of everyone especially child and old people.

Từ vựng:

 • Nuclear/ˈnjuːkliəs/: hạt nhân
 • Adoption/əˈdɒp.ʃən/: nhận làm bố mẹ
 • Relationship/rɪˈleɪ.ʃəʃɪp/: mối quan hệ

 

Bài dịch: Gia đình là một nhóm 2, 3 hoặc nhiều người sống cùng nhau trong một nhà. Gia đình có thể là một hạt nhân bé, hạt nhân lớn hoặc các kiểu gia đình chung theo số lượng các thành viên trong gia đình. Các mối quan hệ của gia đình có thể là do sự đa dạng trong sự kết nối như nhóm máu,hôn nhân, nhận nuôi trẻ em, vv giữa các thành viên trong gia đình. Một đứa trẻ mới chào đời đòi hỏi các mối quan hệ tích cực đối với sự phát triển chung của họ và hạnh phúc trong xã hội. Các mối quan hệ gia đình lành mạnh giúp đẩy mạnh các thói quen, văn hóa và truyền thống tốt ở trẻ em. Một gia đình đóng vai trò rất lớn trong việc chào đón một thế hệ mới trong cuộc sống cộng đồng. Một gia đình lành mạnh là điều cần thiết đối với mọi người, đặc biệt là trẻ em và người già.

Bài số 2:A person without family is not complete in this world because family is an integral part of all of us. Human beings are considered as the social animals living in group called as family. Family plays many important roles throughout the life. A family can be small family, small nuclear, big nuclear or joint family. There are many relationships in the family such as grandparents, parents, wife, husband, brother, sister, cousin, uncle, aunt, etc. A positive family provides lots of benefits to its all members where everyone shares equal responsibilities within the family. Every member of the family emotionally attaches to each other in their happiness and sadness. They help each other in their bad times which give the feeling of security. A family provides love, warmth and security to its all members throughout the life which makes it a complete family. A good and healthy family makes a good society and ultimately a good society involves in making a good country.

Từ vựng:

 • Integral/ˈɪn.tɪ.ɡrəl/: toàn bộ
 • Benefit /ˈben.ɪ.fɪt/: lợi ích
 • Reponsibility /rɪˌspɒn.sɪˈbɪl.ə.ti/ trách nhiệm

Bài dịch:Một người không có gia đình sẽ không trọn vẹn trong thế giới này bởi lẽ gia đình tất cả đối với chúng ta. Loài người được coi là động vật xã hội sống theo nhóm được gọi là gia đình. Gia đình đóng vai trò quan trọng xuyên suốt cuộc đời. Một gia đình có thể là một gia đình bé, hạt nhân bé, hạt nhân lớn hoặc gia đình nói chung.Có rất nhiều mối quan hệ trong gia đình như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh em trai, chị em gái, cháu chắt, cô dì, chú bác,..vv. Một gia đình tích cực mang lại nhiều lợi ích tới tất cả các thành viên trong gia đình đó, là nơi mà mọi người chia sẻ trách nhiệm gia đình với nhau. Mỗi thành viên trong gia đình gắn kết tình cảm với nhau trong những niềm vui hay nỗi buồn của họ. Họ giúp nhau, đem lại cho nhau cảm giác an toàn trong những lúc khó khăn. Một gia đình tích cực luôn mang đến tình yêu, sự ấm áp và an toàn tới tất cả thành viên xuyên suốt cuộc đời, nơi tạo ra điều đó thành một gia đình trọn vẹn. Một gia đình tốt đẹp và lành mạnh làm cho xã hội tốt đẹp và cuối cùng tạo nên một quốc gia tốt đẹp.

Bài số 3: My Family is a small nuclear family which belongs to a middle class family. My family contains four members, a father, a mother, me and a small sister. Like other Indian families, we are not a big family. We live in Ghaziabad, India however my grandparents live in countryside. Together with my grandparents, my family becomes a small joint family. My family is a complete, positive and happy family gives me and my sister lots of love, warmth and security. I feel so happy in my family as it care me and fulfill my all the needs. A happy family provides following benefits to its members:

– Family makes a man grow and develop into a complete human being.

– It provides security and a lovely environment which helps us to share our happiness and problems.

– It makes a man social and intellectual.

– Person living in family is happier than a person living alone.

– It provides security from the outside conflicts.

A family provides happy, active, quick learner, smart and better new generations to the society and country.

A family makes a person emotionally and physically powerful, honest, and confident.

Từ vựng:

 • Contain /kənˈteɪn/: bao hàm, chứa đựng
 • Countryside /ˈkʌn.tri.saɪd/: quê hương
 • Warmth /wɔːmθ/: ấp áp
 • Fulfill /fʊlˈfɪl/: hoàn thành, đủ điều kiện đáp ứng
 • intellectual /ˌɪn.təlˈek.tʃu.əl/: trí óc

Bài dịch: Gia đình tôi là một gia đình hạt nhân bé thuộc về một tầng lớp trung lưu.Gia đình tôi bao gồm 4 thành viên, cha mẹ, tôi và một em gái.Cũng giống như những gia đình Ấn độ khác, chúng tôi không phải là một gia đình lớn. Chúng tôi sống ở Ghaziabad, Ấn Độ, tuy nhiên, ông bà của tôi sống ở quê nhà. Cùng với ông bà, gia đình tôi trở thành một gia đình nhỏ chung. Gia đình tôi là một gia đình trọn vẹn, tích cực và hạnh phúc, cho tôi và em gái tôi rất nhiều yêu thương, ấm áp và sự án toàn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có một gia đình như vậy chăm sóc và đáp ứng tất cả những gì tôi cần. Một gia đình hạnh phúc mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên trong gia đình dưới đây:

– Gia đình hình thành một người đàn ông trưởng thành và phát triển thành một con người hoàn thiện.

– Nó mang lại sự án toàn và một môi trường thân thiện để giúp chúng ta chia sẻ những niềm vui và những vấn đề.

– Nó hình thành một người đàn ông xã hội và trí tuệ

– Con người sống trong gia đình sẽ hạnh phúc hơn với một người cô đơn

– Nó mang lại sự án toàn từ những mâu thuẫn bên ngoài

Một gia đình mang lại hạnh phúc, sôi động, hiểu biết nhanh chóng, thông minh và trở thành những thế hệ mới cho xã hội và đất nước.

Một gia đình hình thành một con người có cảm xúc và tinh thần, năng lượng, lòng trung thực và sự tự tin.

Với các bài luận tiếng anh theo chủ đề gia đình cho chúng ta thêm yêu gia đình mình và thêm yêu cuộc sống này. Dù cả thế giới có quay lưng với bạn nhưng gia đình sẽ là nơi luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn về với bình yên. Hãy chia sẻ thật nhiều bài luận tiếng anh để Aroma thêm hiểu về gia đình của bạn và đó là điều mà Aroma mong muốn.

Có thể bạn quan tâm:


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *