Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng Anh về phim – môn nghệ thuật thứ 7


Mỗi bộ phim ra đời, được công chiếu đều nhằm mang lại cho người xem ý nghĩa nhân văn về con người, cuộc sống, tình yêu… Cách truyền tải rất đa dạng nhằm giúp người xem ghi nhớ, hình dung. Bài luận tiếng Anh về phim ảnh sau đây phần nào sẽ góp phần thể hiện một góc nhìn dành cho bạn.

Bai-luan-tieng-anh-ve-phim-mon-nghe-thuat-thu-7

Bài luận tiếng Anh về phim và những thông điệp truyền tải

Watching a movie may tell the viewer about the country in which it was made in a couple of ways. Primarily, he can see life in its natural environment. In addition, the viewer may understand the ideas the natives have about themselves. When he sees a movie, he gets complete information in unrehearsed form, leading to the ability to see how the people think about one another, and ultimately the viewer could integrate his ideas with those of the others.

The movie tends to relate information that is usually most effective to the viewer if it comes naturally. For example, the speech accent from a particular area of the country may automatically blend in with the script. If a movie is filmed in the northern part of a country where a particular accent is dominant, that accent may shine through with the extras in the cast. Also, depending on the type of movie it is, environment sometimes plays a giant role in depicting the daily life of that area. The Great Plains region of the United States, for instance, relies heavily on the dairy industry for its capital. This may be obvious in movies set in that geographical location. Further, it is evident in movies set in the South that certain crops generate jobs, skilled or unskilled; create production for textile plants; contribute to the trucking industry; and sustain the economy in many other aspects, as well. This leads to the information the moviegoer gets about the people.

Many movies stimulate conversation about a topic, perhaps an event from the past. The elements therein allow people to learn, much more so than by merely reading a book. These warrant some final consideration.

Close observation opens up new worlds in many ways. It can tell us things we would otherwise never know. Most often, we see more when we look and listen. Fortunately, movies give us that option, but it requires diligence.

Bài dịch:

Xem một bộ phim có thể cho người xem biết về đất nước mà nó được tạo ra. Chủ yếu, anh ta có thể nhìn thấy cuộc sống trong môi trường tự nhiên. Ngoài ra, người xem có thể hiểu được những ý tưởng mà người bản địa có về bản thân họ. Khi một người xem một bộ phim, anh ấy nhận được thông tin đầy đủ ngoài dự kiến, dẫn đến khả năng xem mọi người nghĩ về nhau như thế nào, và cuối cùng người xem có thể tích hợp ý tưởng của anh ấy với những người khác.

Phim thường có xu hướng liên kết đến thông tin hiệu quả nhất đối với người xem nếu nó đến một cách tự nhiên. Ví dụ: giọng nói từ một khu vực cụ thể của quốc gia có thể tự động hòa nhập với kịch bản. Nếu một bộ phim được quay ở phần phía bắc của một quốc gia mà một giọng đặc biệt chiếm ưu thế, giọng đó có thể tỏa sáng trong dàn diễn viên. Ngoài ra, tùy thuộc vào loại phim, môi trường đôi khi đóng một vai trò lớn trong mô tả cuộc sống hàng ngày của khu vực đó. Vùng Great Plains của Hoa Kỳ, ví dụ, phụ thuộc rất nhiều vào ngành công nghiệp sữa cho thủ đô. Điều này thể hiện rõ ràng trong các bộ phim được quay tại đó. Hơn nữa, điều hiển nhiên trong các bộ phim ở miền Nam là một số loại cây trồng tạo ra công ăn việc làm, lao động có tay nghề cao hoặc không có kỹ năng; làm việc tại các nhà máy dệt; đóng góp cho ngành vận tải đường bộ; cũng như duy trì nền kinh tế ở nhiều khía cạnh khác. Điều này dẫn đến thông tin mà khán giả nhận được về con người.

Nhiều bộ phim kích thích cuộc trò chuyện về một chủ đề, có thể là một sự kiện trong quá khứ. Các nhà sản xuất phim và đạo diễn muốn tạo ra một tình huống giống như thật, hoặc kiếm được nhiều tiền hoặc để đưa ra nhận xét xã hội. Do đó, các yếu tố trong đó cho phép mọi người học hỏi, nhiều hơn so với cách chỉ đọc một cuốn sách. Điều này đảm bảo cho một số nhận định cuối cùng.

Đóng góc nhìn, mở ra thế giới mới theo nhiều cách. Nó có thể cho chúng ta biết những điều chúng ta sẽ không bao giờ biết. Thông thường, chúng ta thấy nhiều hơn khi chúng ta nhìn và lắng nghe. May mắn thay, phim cho chúng ta lựa chọn đó, nhưng nó đòi hỏi sự chuyên cần.

Các bộ phim sinh động đều đem đến cho người xem góc nhìn lý thú và sâu sắc để mỗi lần theo dõi là một lần thêm ngẫm nghĩ và tìm hiểu. Aroma hy vọng bai luan tieng anh ve phim này sẽ đem lại cho bạn góc nhìn mới và thêm yêu thích môn nghệ thuật thứ 7 này.

Xem thêm:


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *