Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Các bài luận tiếng Anh theo chủ đề dành cho người mới bắt đầu


Viết bài luận tiếng anh theo chủ đề là phương pháp giúp bạn rèn luyện tiếng anh hiệu quả nhất. Tùy vào trình độ tiếng anh của mỗi người mà lựa chọn các chủ đề có cập độ phù hợp từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì các bài luận tiếng anh theo chủ đề trong bài viết này sẽ là gợi ý vô cùng hữu ích để bạn luyện tập tiếng anh mỗi ngày.

Trong các bài tập tiếng anh về nhà bạn sẽ dễ dàng bắt gặp yêu cầu viết bài luận tiếng anh từ giáo viên. Đây là dạng bài tập rèn luyện tất cả các kỹ năng tiếng anh, đặc biệt là kỹ năng viết, ngữ pháp, và từ vựng. Đối với những người mới bắt đầu học tiếng anh thì dạng bài tập này tương đối khó, tuy nhiên, chúng ta có thể hoàn thành bằng các chủ đề đơn giản.

cac chu de viet bai luan tieng anh

Các chủ đề viết bài luận tiếng anh dành cho người mới bắt đầu:

  1. Describe about your personal information – Hãy miêu tả bản thân mình
  2. Write your favorite hobbies – Viết về sở thích của bạn
  3. Write about members in your family – Viết về các thành viên trong gia đình bạn
  4. Write about one thing that is important to you – Viết về một thứ quan trọng đối với bạn
  5. Write about your favorite holiday that you spend – Viết về kỳ nghỉ lễ mà bạn yêu thích
  6. Write about your idol – Viết về thần tượng của bạn
  7. Write about your career dream in the future – Viết về ước mơ nghề nghiệp của bạn trong tương lai
  8. Write about your favorite pet – Viết về vật nuôi yêu thích của bạn
  9. Write about your city/hometown – Viết về quê hương của bạn
  10. Write about your desire – Viết về mong ước của bạn

Ngoài ra, nếu khả năng của bạn “vững” hơn một chút nữa, bạn có thể viết về các chủ đề liên quan đến công việc, môi trường sống, con người xung quanh bạn,…Tuy nhiên, đối với những người mới bắt đầu học tiếng anh thì các chủ đề trên sẽ rất phù hợp vì nó mang tính chất cơ bản và gần gũi. Thế nên bạn sẽ không cảm thấy khó khăn trong việc suy nghĩ ý tưởng để viết bài luận. Dưới đây là bài luận tiếng anh mẫu với yêu cầu “Write about one thing that is important to you”, mời các bạn cùng tham khảo:

“Cell phone, You are the one of the most important things in my life. You keep me in touch with my family and friends. Even if I don’t want to text I can always call or go on the internet to contact my friends that don’t have a cell phone. Cell phone, you are a wonderful thing to have because you can help me when I am lost.

Cell phone, bạn là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Bạn giúp tôi giữ liên lạc với gia đình và bạn bè. Ngay cả khi tôi không muốn nhắn tin tôi luôn luôn có thể gọi điện hoặc truy cập vào mạng internet để liên hệ với bạn bè nào không có điện thoại. Cell phone, có bạn là một điều tuyệt vời bởi vì bạn có thể giúp tôi khi tôi mất phương hướng.

Everytimes i have a free time, i can play games with you or listen to music, read news, even i can learn everything on the internet via yours.

Mỗi khi tôi có thời gian rãnh, tôi có thể chơi những trò chơi với bạn hoặc nghe nhạc, đọc báo, thậm chí tôi có thể học mọi thứ trên internet thông qua bạn.

I would never ask you to change better. However, if you do, I would like a version of you that looks better and are more thin, enough for my hands. I want you to become an iphone 6. I would like you gold or white.

Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn phải thay đổi khá hơn. Tuy nhiên, nếu xảy ra, tôi thích một phiên bản trông thật đẹp và mỏng hơn, vừa vẹn cho tay tôi. Tôi thích bạn là một chiếc iphone 6, tôi sẽ thích bạn màu vàng hoặc trắng

I can’t go one day without you, contacting my friends and family is so important to me. I can text or call anyone, anywhere when I have you in my hands. Cell phone, without you, I would sit at home waiting for the phone to ring, or even go into my room and look for someone I want to call. With you I can have my plans, contacts and information all in one thing and not lose anything. I just want to say, I am so thankful to have you.

Tôi không thể đi một ngày mà không có bạn, việc liên lạc với bạn bè và gia đình là rất quan trọng đối với tôi. Tôi có thể nhắn tin hoặc gọi bất cứ ai, bất cứ nơi đâu khi mà tôi có bạn ở trong tay. Cell phone, nếu không có bạn, tôi sẽ ngồi ở nhà chờ điện thoại reo, hay thậm chí đi vào phòng của tôi và tìm kiếm một người nào đó tôi muốn gọi. Với bạn tôi có thể lên kế hoạch, danh bạ và tất cả thông tin gói gọn trong 1 thứ mà tôi không mất bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi rất biết ơn khi có được bạn”.

Hy vọng với những gợi ý về các chủ đề viết bài luận trên đây sẽ giúp bạn lựa chọn một chủ đề phù hợp nhất để luyện tập tiếng anh. Chúc các bạn học tiếng anh hiệu quả mỗi ngày!

Có thể bạn quan tâm:


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *