Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh – nhạc pop


Trong cuộc sống của chúng ta không thể thiếu âm nhạc, âm nhạc làm cho cuộc sống của chúng ta tươi vui hơn, yêu đời hơn. Mỗi người lại có một thể loại âm nhạc yêu thích khác nhau. Để nâng cao khả năng viết tiếng Anh, hôm nay Aroma sẽ cung cấp cho các bạn về một bài viết về sở thích nghe nhạc bằng tiếng anh, nhạc pop.

viet ve the loai nhac yeu thich bang tieng anh

Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh – nhạc pop

Từ vựng cần lưu ý:

album (noun): a collection of songs released as a digital download or a 12-inch LP record

E.g. Do you have Michael Jackson’s album Thriller?

boy band (noun): a group of three or more boys or young men who sing and dance

E.g. My little sister loves that Korean boy band Super Junior.

catchy (adjective): enjoyable when first heard, and difficult to forget

E.g. It’s so catchy! I can’t stop hearing it in my head.

(the) charts (noun): lists of the best-selling songs of the previous week

E.g. Our single got to the top of the charts!

chorus (noun): the part of a song with the same melody and words each time it’s heard

E.g. I’ll sing the verses, and you sing the choruses.

contemporary R&B (noun): recent R&B that mixes soul, pop and hip hop –

E.g. Contemporary R&B is really popular these days.

dance-pop (noun): up-tempo pop music with a dance rhythm

E.g. Her dance-pop singles always become hits.

formula (noun): a method or plan that’s believed to succeed

E.g. What’s your formula for success in business?

funk (noun): a dance-music genre that combines R&B, rock, soul and jazz

E.g. You need a great sense of rhythm to play funk.

gospel music (noun): rhythmic church music of African American Christians

E.g. They sang great gospel music in those old churches.

hit (noun): a best-selling song on the pop-music charts

E.g. It’s a great song. It’ll be a hit for sure.

pop song (noun): any song that follows the pop music formula

E.g. Paul’s favourite pop song is God Only Knows by The Beach Boys.

rapper (noun): an artist who performs raps over a hip hop beat

E.g. My daughter wants to be a rapper when she grows up.

singer-songwriter (noun): a musician who writes and performs his or her own songs

E.g. Most singer-songwriters also play guitar or keyboards.

single (noun): a song released as a digital download, or as one of two songs on a 7-inch record

E.g. Have you heard their latest single?

soul music (noun): a genre that combines elements of gospel music, R&B and pop

E.g. My favourite soul singer of all-time is Al Green.

verse (noun): the part of a song with the same melody but different words each time it’s heard

E.g. The song has a chorus and three verses.

Bài viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng anh

Pop music is the genre of popular music that produces the most hits. A hit is a song that sells many copies, and the latest hits are listed every week on the charts. To get on the charts, a song must be released as a single, although most singles are also released on an album. Songs that become hits almost always share certain features that are sometimes called the pop-music formula. They have a good rhythm, a catchy melody, and are easy to remember and sing along to. They usually have a chorus that’s repeated several times and two or more verses. Most pop songs are between two and five minutes long, and the lyrics are usually about the joys and problems of love and relationships. Pop songs are produced by groups like the boy band One Direction and the girl group Girls’ Generation, and by pop singers like Justin Bieber and Madonna.

Nhạc Pop là thể loại nhạc phổ biến tạo ra nhiều hit nhất. Một hit là một bài hát bán nhiều bản sao, và những hit mới nhất được liệt kê mỗi tuần trên các bảng xếp hạng. Để có mặt trên các bảng xếp hạng, một bài hát phải được phát hành dưới dạng một đĩa đơn, mặc dù hầu hết các đĩa đơn cũng được phát hành trên một album. Những bài hát thành các hit gần như luôn luôn chia sẻ những tính năng nhất định đôi khi được gọi là công thức nhạc pop. Chúng đều có nhịp điệu tốt, giai điệu hấp dẫn và dễ nhớ và hát theo. Chúng thường có một đoạn điệp khúc được lặp lại nhiều lần và hai hoặc nhiều lời. Hầu hết các ca khúc nhạc pop đều từ hai đến năm phút, và lời bài hát thường về những niềm vui và những vấn đề về tình yêu và các mối quan hệ. Các ca khúc pop được sản xuất bởi các nhóm như ban nhạc One Direction và nhóm nhạc Girls ‘Generation, và các ca sĩ nhạc pop như Justin Bieber và Madonna.

Bạn cũng hãy thử viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh xem sao nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *