Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng Anh về sự quan trọng của sở thích


Thật khó để kiếm một người nào không có một sở thích cá nhân. Ai cũng thấy sở thích quan trọng trong cuộc sống nhưng nó quan trọng thế nào và vì sao, hãy cùng học tiếng Anh với bài luận tiếng Anh về sự quan trọng của sở thích dưới đây nhé:

 

bai-luan-tieng-anh-111

THE IMPORTANCE OF HOBBIES

Hobby is something that one likes to do in one’s spare time for relaxation and pleasure. The Oxford Dictionary defines hobby as a favorite activity that a person does for pleasure and not as his or her regular business.

While making a choice out of many ways of spending our time, we ought to ensure that it restores our lost energy and cheers us up. There are a good number of hobbies. Some of the common hobbies are gardening, stamp collecting, crafts, cooking, photography, listening music, watching movies, traveling etc. The hobby that fits our interest, nature and our budget would be the best.

The work-a-day world is generally drab and colorless. Human mind and senses become dull in its monotony. Naturally it seeks an outlet. Men get a new kind of pleasure and joy in pursuing their hobbies. It temporarily diverts their mind from their work which is normally tense and very exacting. At the same time it satisfies their passion.

Hobbies play an important role in developing one’s personality. A person may become like a machine if he does his routine work throughout the day. He may lose interest in his work or feel bored of it. There goes the famous saying ‘All work and no play makes Jack a dull boy‘, so every person should have a hobby to keep himself active physically as well as mentally. Most people should take some time off from their routine work and play games or go on picnic or watch movies…

Hobbies sometimes reveals different aspects of a personality that are little thought of. One can hardly dream about Churchill, that a man who led England to victory in the last World War could also be a painter of such caliber.

Thus hobbies are a healthy thing, it ought to be encouraged. A man who has failed to develop any hobby is bound to remain sad or lonely in life.

SỰ QUAN TRỌNG CỦA SỞ THÍCH TRONG CUỘC SỐNG

Sở thích là điều mà một người thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi của mình để thư giãn và thoải mái. Từ điển Oxford định nghĩa sở thích như một hoạt động ưa thích mà một người làm vì niềm vui mà không phải là công việc chuyên nghiệp.

Khi lựa chọn một trong nhiều cách để dùng thời gian rảnh của mình, chúng ta phải đảm bảo rằng là nó giúp phục hồi năng lượng đã mất và khích lệ chúng ta. Có rất nhiều các sở thích. Một số trong những sở thích phổ biến là làm vườn, sưu tập tem, làm đồ thủ công, nấu ăn, nhiếp ảnh, nghe nhạc, xem phim, đi du lịch, vv Các sở thích phù hợp với lợi ích, tính chất và ngân sách của chúng ta sẽ là tốt nhất.

Thế giới công việc hằng ngày nói chung là buồn tẻ và không màu. Tâm trí con người và các giác quan trở nên tẻ nhạt trong sự đơn điệu của nó. Tự nhiên sẽ tìm một lối thoát. Con người có được một kiểu niềm vui và thoải mái mới trong việc theo đuổi những sở thích của họ. Nó tạm thời chuyển hướng tâm trí họ ra khỏi công việc, thường là căng thẳng và chính xác. Đồng thời nó thỏa mãn niềm đam mê của họ.

Sở thích đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển nhân cách của một người. Một người có thể trở nên giống như một cái máy nếu anh ta làm công việc thường lệ của mình trong suốt cả ngày. Anh ta có thể mất hứng thú trong công việc của mình hay cảm thấy chán nó. Có một câu nói nổi tiếng “Chỉ làm việc và không chơi tạo nên một cậu bé Jack ngu si đần độn”, như vậy mỗi người cần phải có một sở thích để giữ cho mình lanh lợi về thể chất cũng như tinh thần. Hầu hết mọi người nên dành một ít thời gian từ công việc để chơi game, đi dã ngoại hay xem phim…

Sở thích đôi khi tiết lộ những khía cạnh khác nhau của một tính cách mà ít ai nghĩ đến. Một người khó có thể mơ về Churchill, một người đàn ông người đã dẫn dắt nước Anh giành chiến thắng trong chiến tranh thế giới cuối cùng, cũng có thể là một họa sĩ tầm cỡ như vậy.

Như vậy sở thích là một điều lành mạnh, nó nên được khuyến khích. Một người thất bại trong việc phát triển bất kỳ sở thích nào sẽ bị ràng buộc trong nỗi buồn và cô đơn trong cuộc sống.

Không chỉ giúp bạn tham khảo vè cấu trúc của một bai luan tieng Anh, bài viết trên còn có rất nhiều từ vựng và cấu trúc mới mà bạn có thể note ra và học đấy!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Sở thích bằng tiếng Anh

>> Học tiếng anh qua bài luận tiếng anh về môi trường (Phần 2)


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *