Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tổng hợp châm ngôn tiếng Anh về chiến thắng


Trên con đường dẫn tới thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng, quả đúng là như vậy. Đừng vội nản lòng hay từ bỏ khi gặp phải khó khăn, hãy để những câu châm ngôn tiếng Anh về chiến thắng dưới đây tiếp sức cho bạn:

Châm ngôn tiếng Anh về chiến thắng
Châm ngôn tiếng Anh về chiến thắng

Tổng hợp châm ngôn tiếng Anh về chiến thắng

It is always good to be underestimated: Bị đánh giá thấp lúc nào cũng tốt.

Sometimes by losing a battle, you can find a new way to win the war: Đôi khi bằng cách thua một trận đấu, bạn có thể tìm ra cách mới để thắng cả cuộc chiến.

When somebody challenges you, fight back. Be brutal, be tough: Khi ai đó thay đổi bạn, hãy chiến đấu. Hãy tàn bạo và hãy mạnh mẽ.

In the end, you are measured not by how much you undertake but by what you finally accomplish: Cuối cùng bạn được đánh giá không phải bằng số lượng công việc bạn thực hiện mà bằng những việc bạn đã hoàn thành.

Most people think small because they are afraid of success, afraid of decisions, afraid of winning, if you want to be successful you need to change the way you think: Hầu hết mọi người đều nghĩ nhỏ, vì họ sợ thành công, sợ quyết định và sợ chiến thắng, nếu bạn muốn trở nên thành công bạn phải thay đổi cách bạn suy nghĩ.

A champion needs a motivation above and beyond winning: Nhà vô địch cần một động lực hơn cả chiến thắng – Pat Riley

Winning isn’t everything, it’s the only thing: Chiến thắng không phải là tất cả, mà đó là thứ duy nhất. – Vince Lombardi

It’s not whether you win or lose, it’s how you play the game: Vấn đề không phải thắng thua mà là cách bạn tham gia cuộc chơi – Grantland Rice

The key is not the will to win as everybody has that. It is the will to prepare to win that is important: Chìa khóa không phải là ý định chiến thắng vì mọi người đều có nó. Ý định chuẩn bị để chiến thắng mới là thứ quan trọng. – Bobby Knight

A champion is afraid of losing. Everyone else is afraid of winning: Nhà vô địch sợ hãi thất bại. Những người khác sợ hãi chiến thắng. – Billie Jean King

When you win, say nothing. When you lose, say less: Khi bạn giành chiến thắng, đừng nói gì cả. Khi bạn gặp thất bại, hãy nói ít hơn thế. – Paul Brown

Winning solves everything: Chiến thắng giải quyết tất cả – Tiger Woods

Winning is something that builds physically and mentally every day that you train and every night that you dream: Chiến thắng là thứ mà chúng ta phải xây dựng bằng thể lực và ý chí mỗi ngày, thứ mà chúng ta rèn luyện và mơ đến mỗi đêm. – Emmitt Smith

You can’t win unless you learn how to lose: Bạn không thể chiến thắng trừ khi học cách thất bại – Kareem Abdul-Jabbar

The person that said winning isn’t everything, never won anything: Những kẻ nói rằng chiến thắng không phải là tất cả thì sẽ không bao giờ chiến thắng bất cứ thứ gì. – Mia Hamm

 

Muốn giành chiến thắng trong một cuộc đua ta phải luyện tập mỗi ngày. Tương tự, muốn thành thạo tiếng Anh, cách duy nhất là chăm chỉ thực hành mỗi ngày. Hy vọng rằng bạn sẽ được tiếp


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *