Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Một số vấn đề cơ bản về thì quá khứ đơn


Hiện nay để học tiếng anh không còn là trở ngại lớn đối với chúng ta bởi nhiều chương trình cũng như khoá học tiếng anh tại trung tâm hay các chương trình học trực tuyến. Tuy nhiên để có thể theo được các khoá học tiếng anh đòi hỏi mỗi người phải nắm được những kiến thức cơ bản về tiếng anh.

Một trong những yếu tố cơ bản về tiếng anh đó là từ loại trong câu như danh từ, động từ, tính từ, trợ động từ hay đại danh từ… hay một trong những vấn đề cơ bản và quan trọng trong tiếng anh là các thì trong câu. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho chúng ta một số vấn đề cơ bản về thì quá khứ.

Thì quá khứ được phân ra thành thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành…Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thì quá khứ đơn:

thì quá khứ trong tiếng anh

1.Cách dùng thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được dùng trong những trường hợp sau đây:

-Dùng để diễn tả một sự việc diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại

Ví dụ: She came back last Friday.

Cô ấy đã trở lại từ thứ Sáu tuần trước.

I saw her in the street.

Tôi đã gặp cô ấy trên đường

-Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả một sự việc đã diễn ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại.

Ví dụ: She lived in Paris for seven years.

Cô ấy đã sống ở Pari trong 7 năm.

They were in London from Monday to Sunday of last week.

Tuần vừa rồi họ ở London từ thứ Hai đến chủ nhật.

-Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả một loạt hành động xảy ra kế tiếp nhau trong quá khứ

Ví dụ: She drove into the car-park, got out of the car, locked the door and walked toward the theatre

-Diễn tả một hành động chen ngang vào một hành động khác trong quá khứ

2.Cấu trúc thì quá khứ đơn

-Câu khẳng định: Chủ ngữ (S) + Be (Was/were) + Complements

Ví dụ: She came back last Friday.

She was with me last night.

-Câu phủ định: S + did not/didn’t + V (+ O)

Ví dụ: They were not in London from Monday to Thursday of last week.

They were not happy to see you at the party?

-Câu nghi vấn: +(Từ để hỏi) + did not/didn’t + V + (O)

+(Từ để hỏi) + did + V + not + (O)

Ví dụ: When did she come back?

Was she with you last night?

Như vậy để học tốt và theo kịp khoa hoc tieng anh đòi hỏi chúng ta phải nắm vững những kiến thức cơ bản về tiếng anh. Trong đó có việc sử dụng các thì trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *