Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh


Với bài viết ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới toàn thể các bạn về những bài phỏng vấn bằng tiếng anh để xin việc bao gồm những mẫu câu hỏi quan trọng giúp bạn gây được ấn tượng ban đầu cho toàn thể ban giám khảo là những người sẽ trở thành sếp của bạn trong tương lai.

 

bai-phong-van-tieng-anh

Bài phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh bao gồm những mẫu câu hỏi quan trọng

– Tell me about the worst manager you ever had. – Nói cho tôi nghe về vị giám đốc tệ nhất bạn đã từng làm việc.

– Why do you want to leave your current job? – Vì sao bạn lại muốn bỏ công việc hiện tại?

– How do you intend to learn what you need to know to perform well for this job? – bạn có xu hướng gì để học hỏi với mong muốn làm tốt công việc của mình?

-Are you willing to relocate? – bạn có sẵn sàng để tổ chức lại không?

– Give me a specific example at your last position where you increased revenue. – Hãy cho tôi một ví dụ cụ thể ở công việc cuối cùng của bạn, khi mà bạn có thể tăng thu nhập.

– Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?  – Bạn là người thích mạo hiểm hay là người muốn tránh gặp rắc rối.

– What do you know about our product? – bạn biết gì về sản phẩm của chúng tôi?

– What do you expect from your manager? – Bạn mong đợi điều gì từ giám đốc của mình?

– Do you earn any income from investments or hobbies? – Bạn có kiếm thêm thu nhập từ những khoản đầu tư nào khác hay từ sở thích của bạn không?

Bài phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh bao gồm những mẫu câu hỏi quan trọng

– What were the most memorable accomplishments in your last career or in your last position? : Các thành tích đáng nhớ nhất ở vị trí cuối cùng của bạn hoặc trong sự nghiệp cuối cùng của bạn là gì?

– If you don’t leave your current job, what do you imagine you will be doing in several years? : Nếu bạn không rời bỏ công việc hiện tại của mình, thì bạn hãy tưởng tượng bạn sẽ làm gì trong vài năm tới?

– Are you considering any other offers right now? – bạn có đang suy nghĩ vè một lời để nghị nào khác hay không?

– Why did you choose your major? – Tại sao bạn lại chọn chuyên ngành này của bạn.

– What do you feel an employer owes an employee? – bạn cảm thấy một người sếp nợ nhân viên cái gì?

 

Bài phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh là một trong những phần giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Hãy cố gắng làm thật tốt phần quan trọng này bạn nhé!

 


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *