Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng anh ngành marketing


Để giúp đọc giả là nhân viên chuyên ngành marketing có thể sớm tìm được công việc mơ ước với những mức thu nhập cao, chúng tôi xin giới thiệu với đọc giả bài viết về những mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng anh ngành marketing, vô cùng đơn giản trong bài viết này. Mời đọc giả theo dõi.

phong van nhan vien marketing

1. What is interruption marketing?

(Tiếp thị gián đoạn là gì)

Interruption marketing could be defined as promoting a product by all means of advertising, sales, and public relation. It isn’t suitable all times and depends on company to company. It’s very much sales directed, so if any company has limited funds to invest for advertising and wants to get quick results then this interruption marketing is best solution. But it is not considered a fruitful way of marketing.

— Tiếp thị gián đoạn có thể được định nghĩa là quảng cáo sản phẩm bằng tất cả các phương tiện quảng cáo, quan hệ công chúng và bán hàng. Nó không hoàn toàn thích hợp tại mọi thời điểm và phụ thuộc vào các công ty. Nó gần như là bán hàng trực tiếp, vì vậy nếu một công ty có nguồn vốn hạn chế nguồn cho quảng cáo và muốn có kết quả nhanh chóng thì đây là phương án tốt nhất. Nhưng xét cho cùng thì đây không phải là cách tiếp thị hiệu quả.

2.What is the difference between permission marketing and Interruption marketing?

(Sự khác biệt giữ tiếp thị cho phép và tiếp thị gián đoạn là như thế nào, hãy giải thích)

There is alots difference between interruption marketing and permission marketing. Permission marketing is getting found by all customers by itself by means of SEO, content and social media. Basically it focuses on maintaining long term relationship with customers which is always helpful in long run while Interruption marketing focuses on getting fast sales without any thought of long term relationship with the customers. It only targets on promoting the product by tmeans of promotion, advertising to get quick results.

—- Có một sự khác biệt lớn giữa tiếp thị cho phép và tiếp thị bị gián đoạn. Đó chính là Tiếp thị cho phép là sử dụng các phương tiện  phương tiện của SEO, phương tiện truyền thông xã hội và nội dung để tiếp cận khách hàng. Về cơ bản việc này tập trung vào chuyện duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng mà luôn mang lại hiệu quả và lợi ích trong thời gian dài trong khi tiếp thị gián đoạn lại tập trung vào việc bán hàng nhanh chóng mà không cần bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào với khách hàng. Nó chỉ nhắm vào việc thúc đẩy các sản phẩm thông qua các phương tiện quảng cáo, khuyến mại để có được kết quả nhanh chóng.

Các bạn còn có thể tìm hiểu thêm về các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh ngành marketing trên các bài viết khác của chúng tôi. Hãy theo dõi nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *