Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Phỏng vấn tiếng Anh công việc giáo viên tiếng Anh online


Một cuộc hội thoại tiếng anh trong phỏng vấn xin việc sẽ diễn ra như thế nào? Đoạn hội thoại mẫu ngắn dưới đây sẽ giúp các bạn hình dung ra phần nào một cuộc phỏng vấn việc làm trong thực tế, và cách các bạn xử lí các câu hỏi được đưa ra như thế nào:

tieng-anh-trong-phong-van-xin-viec

PHỎNG VẤN CHO CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN (Online English Teacher)

1. Interviewer: Please take a seat.

Phỏng vấn viên: Xin hãy ngồi xuống.

2. Interviewee: I am glad to meet you.

Người ứng tuyển: Tôi rất vui được gặp anh.

3. Interviewer: So let’s get down to business. I see you have a lot of online teaching experience.

Phỏng vấn viên: Hãy đi vào công việc nhé. Tôi thấy bạn có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến.

4. Interviewee: Yes I have been teaching online for 11 years and before that I was a classroom English teacher in different areas of the world.

Người ứng tuyển: Vâng, tôi đã giảng dạy trực tuyến được 11 năm và trước đó tôi là một giáo viên tiếng Anh đứng lớp tại các nơi khác nhau trên thế giới.

5. Interviewer: I like your voice and you certainly do seem to be qualified…Tell me about your online English teaching experience.

Phỏng vấn viên: Tôi thích giọng bạn và bạn dường như chắc chắn có đủ điều kiện …

Cho tôi biết về kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trực tuyến của bạn.

6. Interviewee: I like meeting people from all over the world. It is just like traveling. But students often cancel or have poor Internet connections.

Người ứng tuyển: Tôi thích gặp nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Nó giống như đi du lịch vậy. Nhưng các sinh viên thường bỏ học hoặc có kết nối Internet kém.

7. Interviewer: I understand. No job is perfect. But here we have a system that guarantees you are paid for a cancellation without 48 hours notice and of course all our students have a good Internet connection. Did you have any other problems with the students?

Phỏng vấn viên: Tôi hiểu. Không có công việc là hoàn hảo. Nhưng ở đây chúng ta có một hệ thống đảm bảo bạn vẫn được trả tiền cho một trường hợp bỏ học mà không cần thông báo trước 48 giờ và tất nhiên tất cả các sinh viên của chúng tôi có một kết nối Internet tốt. Bạn có bất kỳ vấn đề gì khác với các sinh viên không?

8. Interviewee: I think no.

Người ứng tuyển: Tôi nghĩ là không.

9. Interviewer: How do you like working with children?

Phỏng vấn viên: Bạn có thích làm việc với trẻ em không?

10. Interviewee: I love working with children, but most of my experience is with adults.

Người ứng tuyển: Tôi thích làm việc với trẻ em, nhưng hầu hết các kinh nghiệm của tôi là làm việc với người lớn.

11. Interviewer: What types of adult classes do you like the most? Conversation?

Phỏng vấn viên: Bạn thích kiểu lớp học dành cho người lớn nào nhất? Lớp đàm thoại?

12. Interviewee: I like the conversation classes and Business English. I also enjoy the TOEFL/IELTS teaching. I am also a writer in my free time, and it makes me a good writing/reading coach. Also I have a science degree (in addition to my B.A.) and so I would welcome scientific types of students.

Người ứng tuyển: Tôi thích những lớp học đàm thoại và tiếng Anh thương mại. Tôi cũng thích việc giảng dạy TOEFL / IELTS. Tôi cũng viết văn khi rảnh, và nó khiến tôi trở thành một giáo viên dạy viết/ đọc sách tốt. Ngoài ra tôi có bằng về khoa học và vì vậy tôi sẽ hoan nghênh mọi sinh viên yêu khoa học.

13. Interviewer: Sounds good. I’ll talk over your resume with our HR staff. If we decide on a second interview, I’ll let you know within a week.

Phỏng vấn viên: Nghe hay đấy. Tôi sẽ bàn qua về hồ sơ của bạn với nhân viên nhân sự của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định có một cuộc phỏng vấn thứ hai, tôi sẽ cho bạn biết trong vòng một tuần.

14. Interviewee: OK, thanks for your time.

Người ứng tuyển: OK, cảm ơn anh đã dành thời gian.

15. Interviewer: Nice to have met you.

Phỏng vấn viên: Rất vui được gặp bạn.

Trong thực tế một cuộc phỏng vấn  tiếng Anh công việc giáo viên sẽ hóc búa hơn nhiều, bài trên đây chỉ giúp bạn chuẩn bị những điều cơ bản nhất. Aroma sẽ tiếp tục đăng các bài phỏng vấn tiếng anh đối với các ngành nghề khác. Các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé!

Bài viết có nội dung liên quan:

>> Phỏng vấn tiếng anh

>> Trả lời 2 câu hỏi cơ bản khi phỏng vấn tiếng anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *