Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Video hay các cuộc phỏng vấn bằng tiếng anh có phụ đề


Hôm nay aroma xin giới thiệu tới các bạn video các cuộc phỏng vấn tiếng anh có phụ đề , để giúp các bạn chuẩn bị kỹ càng trước ngày phỏng vấn quan trọng

  1. Phỏng vấn tiếng anh có phụ đề với Unit 1: Introduction: Gới thiệu

Dialogue 1: Hội thoại 1

Hello Mrs Smith. How are you? : Xin chào Mrs Smith. Cô khỏe không?

Hi. Good. Thank you : Xin chào, tôi khỏe, cảm ơn anh

Please have a seat. xin mời bà ngồi

Thanks: Cảm ơn

– Would you like some coffee or tea? Bà có muốn dùng chút trà hoặc cà phê không?

– No, thank you. I’m fime. : Ồ, không, cảm ơn anh. Tôi ổn

 

Dialogue 2: Hội thoại 2

Good morning Miss Andreson? How are you, today?: Chào buổi snags cô Andreson. Hôm nay cô cảm thấy thế nào?

– Fine and Thanks. And you? : Tôi cảm thất tốt. Cảm ơn anh. Anh thì sao?

I’m fine. Thank you. Please follow me, we will meet in conference room.: Tôi rất tôt. Cảm ơn cô. xin mời theo tôi, chúng ta sẽ nói chuyện tại phòng họp

– Ok. Được rồi

 

Dialogue 3: Hội thoại 3

– Are you Mr. Thomas? Anh có phải là Thomas không?

Yes, I am.: Vâng. Đúng là tôi

Thank you for coming! Cảm ơn anh vì đã đến buổi phỏng vấn này

– Ofcouse! Vâng,

Would you like a glass of water or cup of coffee befor we begin? Anh có muốn uống chút nước hay cà phê trước khi chúng ta vào phỏng vấn không?

– No, thanks. I’m fine. : Không, tôi ổn, cảm ơn anh

Alright, please come with me.: Vậy mời anh theo tôi

Sure.: Vâng

 

Dialogue 4: Hội thoại 4

– Hello Mrs. Jame: xin chào cô Jame

Yes. Vâng

– Could you give me 1 minute. Iwill be right back with you?: Cô có thể chờ tôi 1 phút đưuọc không? tôi sẽ quay lại ngay.

– Sure: ồ được thôi

– Thanks. ok. Thanks for waiting. Ah, please follow me. Please sit down. How are you doing this morning? Vâng. Cảm ơn vì đã đợi. Xin mời theo tôi. Mời cô ngồi. Hôm nay cô cảm thấy thế nào?

I’m doing fine. Thank you! : À, tôi cảm thấy rất tốt. Cảm ơn anh

– Thanks for being patient. Think is quite busy here right now.: Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đợi. Hôm nay quả là một ngày bận rộn

– It’s no problem.: Không vấn đề gì

 

Dialogue 5: Hội thoại 5

– Hello: xin chào

Yes. Hello. May I help you? Vâng, xin chào, Tôi có thể giúp gì cho bạn nhỉ?

– Yes. I’m here to see Mr David about the coming position. : Vâng, tôi đến đây để gặp ông David về vị trí đang tuyển dụng.

Right. I’m Mr. David. Glad to meet you!: À, đúng rồi, Tôi là David. Rất vui được gặp bạn

Glad to meet you.Rất vui được gặp ông

– Sit down, please. could I have you to fill in this applcation . Take you time, just let me know when you finish: Xin mời ngồi. Cô có thể giúp tôi diền thông tin vào tờ đơn này được không? Cô cứ từ và báo cho tôi khi cô xong nhé!

– Ok. Vâng.

2. Phỏng vấn tiếng anh có phụ đề với Unit 2: Self – Description: tự giới thiệu bản thân

Dialogue 1: Hội thoại 1

– So, tell me a little bit about yourself? Vậy hãy nói cho tôi biết một chút về bản thân bạn được không?

Well. My name is Joy Brown. I’m 27 yearsold and I’m single.: ồ vâng, tôi tên là Joy Brown. Tôi 27 tuổi va tôi vẫn còn độc thân

How do you discribe you perseonality?: Bạn mô tả thế nào về bản thân mình?

– I’m hardworking. Egle to learn. I enjoy working with people. And I love chalenges.: Tôi là một người làm việc chăm chỉ. Ham học hỏi. Tôi rất thích làm việc cùng mọi người.

 

Dialogue 2: Hội thoại 2

Could you tell me something about yourself ?: Bạn có thể cho tôi biết một chút về bản thân mình được chứ?

– Yes. My name is Joely Thomtion. I’m married. I have three kids, one son and 2 daugters.: Vâng, tôi tên là Joely Thomtion. Tôi đã kết hôn và có 3 con: 1 trai và 2 gái.

How do you discrible yourself?: Bạn dùng từ nào để miêu tả bản thân mình?

– I like being with people and helping people. I enjoy problem solving, and chalenging work.  I’m serious at my work but I also like having fun.: Tôi thích làm việc cùng mọi người. Tôi thích giải quyết vấn đề, thích một công việc cạnh tranh. Tôi rất nghiêm túc khi làm việc, nhưng tôi cũng rất thích tìm miền vui trong việc làm.

Trong bài viết tiếp theo aroma xin tiếp tục gửi gửi đến các bạn phần tếp theo của video các cuộc phong van bang tieng anh co phu de. Chúc các bạn học tiếng anh vui vẻ!

Nội dung khác liên quan:

>> TỪ VỰNG THIẾT YẾU VÀ CÂU HỎI TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI PHỎNG VẤN
>> MẪU PHỎNG VẤN TIẾNG ANH XIN VISA

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *