Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

2 câu hỏi tiếng Anh thú vị trong phỏng vấn


Các bài học tiếng anh trong phỏng vấn xin việc của Aroma không chỉ hướng dẫn bạn cách trả lời các câu hỏi cơ bản, mà còn cung cấp những câu hỏi lạ nhưng thú vị có thể xảy ra. Chính những câu hỏi lạ và độc nếu trả lời tốt, có thể là một cú ăn điểm ngoạn mục cho bạn đấy!

phong-van-tieng-anh

2 CÂU HỎI THÚ VỊ CÓ THỂ GẶP TRONG PHỎNG VẤN

“How long have you been looking for a job?” (Bạn đã đi tìm việc được bao lâu)

Câu này đòi hỏi bạn trả lời chân thực nhất với hoàn cảnh của mình sẽ chiếm cảm tình nhiều hơn.

Trả lời mẫu:

– “I’ve been looking for about a month now. Because of the slow economy it’s taking a little longer than I expected, but I’m confident that I can be a valuable asset to any company.” (Tôi đã tìm việc cả tháng nay. Vì kinh tế trì trệ nên nó lâu hơn tôi nghĩ nhưng tôi tự ti là tôi là một tài sản giá trị cho mọi công ty.)

– “It’s been about 3 months now. I wasn’t as aggressive in the beginning because I was taking some classes, but now that I’m done so I’m really trying now.” (Đã 3 tháng rồi. Tôi không hăng hái lắm lúc đầu vì tôi còn đi học nhưng giờ tôi đã học xong, tôi đang rất cố gắng.)

“What types of people do you have difficult getting along with?” (Kiểu người nào bạn thấy khó khăn để hòa hợp nhất?)
Kể cả bạn có thể thích ứng với mọi kiểu người chăng nữa thì cũng khó thuyết phục nhà tuyển dụng. Bạn chỉ nên bắt đầu với những câu như “”I get along with almost everybody, but...”. Hãy chọn mẫu người mà bạn nghĩ sẽ là một nhân viên tồi và cố gắng cho thấy mình sẽ không mắc phải những lỗi đó.

Trả lời mẫu:
– “I get along with almost type of people, but I tend to get frustrated at people who always say yes and end up not delivering. I expect honesty and integrity, so saying yes should mean yes.” (Tôi dễ hòa hợp với hầu hết mọi người, nhưng tôi có xu hướng thất vọng với những người luôn nói có và cuối cùng là không làm gì cả. Tôi mong muốn sự trung thực và tính chính trực, nên nói có phải là có)


“I understand different people have different work styles, but I have a hard time with people who only do work that is seen by management. There’s so much work that needs to be done and not everything is seen by the manager. So I get upset when work is neglected.” (Tôi hiểu những người khác nhau có phong cách làm việc khác nhau, nhưng tôi cảm thấy khó khăn với những người chỉ làm những việc có quản lí giám sát. Có rát nhiều việc phải làm và quản lí không thể giám sát hết được. Vì vậy tôi thất vọng khi công việc bị xao lãng.)


“I think I have the hardest time tolerating people who think they’re always right. Maybe they’re right, but that doesn’t mean others are wrong.  Many times there are multiple ways of doing something.” (Tôi nghĩ tôi khó thông cảm cho những người luôn nghĩ mình đúng. Có thể họ đúng thật nhưng không có nghĩa là người khác sai. Nhiều lúc có nhiều cách khác nhau để làm một việc nào đấy mà.)

Ngoài việc chuẩn bị các câu hỏi thông thường, bạn nên đọc thêm nhiều kinh nghiệm trả lời tieng anh danh cho nguoi di phong van khác nữa nhé!

Nội dung khác liên quan:

>> MẪU PHỎNG VẤN TIẾNG ANH XIN VISA
>> BÍ KÍP TRẢ LỜI 3 CÂU HỎI “CHẾT NGƯỜI” TRONG TIẾNG ANH PHỎNG VẤN XIN VIỆC

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *