Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tham khảo bài viết về sở thích vẽ hay


Để viết về sở thích bằng tiếng anh hay, bạn cần đưa ra các luận điểm cho thấy đó là một sở thích hữu ích và đáng có. Để các luận điểm ấy gắn kết và logic, bạn nên sử dùng một số cụm từ đầu mỗi đoạn văn. Hãy tham khảo qua bài viết sau:

so-thich-tieng-anh-ve

MY HOBBY IS DRAWING (SỞ THÍCH CỦA TÔI LÀ VẼ)

Drawing was not just a hobby, it was my life. Every single free minute of free time that I had, I spent it drawing.

Drawing gave me opportunities to express myself. To me, drawing is a way to put part of myself in a work of art and to express my identity to other people.

Besides that, drawing also has been proven to train the right brain. The right brain is where we get our creativity. When the right brain is used more often, you will soon see that you can have more solutions to overcome a certain problem.
Other than that, drawing also can make the hand more flexible or lead a person to learn to control his strength.
Believe it or not, drawing is also used in the medical field. A patient who suffers from depression, autism or mental illness is told to draw what they want on a paper. Later, a professional psychologist or a counselor will interpret the drawing which could tell them what is the root of the problems they are facing. The professional will then give them proper advice or medication, if needed to treat them.

In short, drawing has dozens of benefits. To me, it is not just a simple hobby, it is what I love to do. Drawing has given me so much, if you have the time, why not try it?

Bài dịch:

Vẽ không chỉ là một sở thích, đó là cuộc sống của tôi. Mỗi phút giây rảnh rỗi tôi đều dành để vẽ.

Vẽ cho tôi cơ hội để thể hiện bản thân mình. Đối với tôi, vẽ là cách để đưa một phần của bản thân vào trong một tác phẩm nghệ thuật và thể hiện bản sắc của mình cho người khác thấy.

Bên cạnh đó, vẽ cũng đã được chứng minh giúp rèn luyện não phải. Bán cầu não phải là nơi mà chúng ta có được sự sáng tạo. Khi não phải được sử dụng thường xuyên hơn, bạn sẽ sớm thấy rằng bạn sẽ có nhiều giải pháp hơn khi khắc phục một vấn đề nào đó.

Hơn thế, vẽ cũng làm cho bàn tay linh hoạt hơn hoặc giúp một người biết cách kiểm soát sức mạnh của mình.

Bạn có tin được không, vẽ cũng được sử dụng trong lĩnh vực y tế. Một bệnh nhân bị trầm cảm, tự kỷ hoặc bệnh tâm thần được yêu cầu vẽ những gì họ muốn trên một tờ giấy. Sau đó, một nhà tâm lý học chuyên nghiệp hoặc một nhân viên tư vấn sẽ giải thích các bản vẽ đó và có thể nói cho họ biết gốc rễ của vấn đề họ đang phải đối mặt là gì. Chuyên gia sau đó sẽ cho lời khuyên thích hợp hoặc thuốc, nếu cần thiết để chữa trị.

Tóm lại, vẽ có rất nhiều lợi ích. Đối với tôi, nó không đơn giản chỉ là một sở thích, đó là những gì tôi muốn làm. Vẽ đã cho tôi rất nhiều, nếu bạn có thời gian, tại sao không thử chứ?

 

*Chú ý một số từ dùng ở đầu các đoạn văn:

Besides that,…: Bên cạnh đó,…

Other than that,…: Hơn thế (nữa),…

Believe it or not,…: Bạn có tin không,…

In short,…: Tóm lại,…/ Nói ngắn gọn là,…

Có rất nhiều những cụm từ chuyên đứng đầu đoạn văn thế này. Việc sử dụng những cụm từ ấy khiến các ý trong bài viết về so thich bang tieng anh của bạn được rõ ràng và liên kết với nhau hơn.

Bài viết có nội dung liên quan:

>>  Sở thích tiếng anh

>> Hướng dẫn bạn viết về sở thích bằng tiếng anh với những câu nói đơn giản


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *