Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tình huống 33: Tán ngẫu – Tiếng anh công sở


Giao tiếp Tiếng Anh trong công sở là công việc hàng ngày và thường xuyên của bất kì doanh nhân, thương nhân, nhân viên nào. Aroma sẽ giới thiệu cho bạn một đoạn hội thoại ngắn trong giao tiếp tiếng Anh công sở

tan-ngau-tieng-anh-cong-so

Tán ngẫu trong tiếng anh công sở

Woman: Hi there.(Xin chào.)

Man: I haven’t seen you around here before. Have you worked here long?(Tôi không nhìn thấy bạn ở xung quanh đây trước đó. Bạn làm việc ở đây bao lâu rồi?)

Woman: No, I’ve only been here a few months. I work in the Human Resources Department.(Không, tôi chỉ ở đây một vài tháng thôi. Tôi làm việc ở sở nhân sự.)

Man: Oh, that must be why I haven’t seen you around. I’m in Sales.(Oh, điều này là phải tại sao tôi không nhìn thấy bạn quanh đây. Tôi đang buôn bán.)

Woman: Sales sounds like an interesting job.(Buôn bán nghe có vẻ là 1 công việc thú vị.)

Man: It’s okay. Hey, you look like you could really use a coffee. (Chắc vậy đó. Này, bạn trông có vẻ bạn có thể dùng cà phê.)

Woman: Yes, it’s been a really hectic week.(Vâng, nó thực sự là 1 tuần làm việc cuồng nhiệt.)

Man: Tell me about it! At least it’s supposed to be a nice weekend.(Hãy nói cho tôi về nó! Rốt cuộc nó được cho là 1 tuần tốt đẹp.)

Woman:  Yes, I’ve heard that they are calling for blue skies.(Ừ, tôi nghe thấy họ đang gọi điện.)

Man: Say, did you happen to catch the game last night?(Nói đi, bạn đã làm gì để chơi trò chơi tối qua?)

Woman: No, I was working late.(Không, tôi đã làm việc muộn.)

Man: It was a great game. We won in overtime.(Nó là một trò chơi thú vị. Chúng tôi đã chiến thắng liên tục.)

Woman: Actually, I don’t even know who was playing. I don’t really follow sports.(Thực sự tôi không hề biết rằng ai đã chơi. Tôi không thực sự theo dõi thể thao.)

Man: The Chiefs! Do you think they’re going to make it to the finals this year?(Thủ lĩnh! Bạn có nghĩ họ sẽ làm nó vào trận cuối cùng năm nay?)

Woman: I’m not sure. Well, I better get back to my desk.(Tôi không chắc nữa, tốt hơn là tôi trở lại bàn làm việc của tôi.)

Man: Speaking of desks, what do you think of the new office furniture?(Nói về cái bàn, Bạn nghĩ gì về đồ đạc mới của cơ quan?)

Woman: It’s nice, but I would rather get paid for my overtime hours than have new furniture.(Nó rất đẹp nhưng tôi thích được trả thêm tiền cho tôi hơn là có những hàng hóa mới.)

Man: Oh. Well, I think I’ll be heading home early today. It might be snow.
Woman: I know. I can’t believe all of this cold weather. Hopefully Spring will come soon.(Oh, tôi nghĩ hôm nay bạn sẽ được về nhà sớm. Nó có thể có tuyết.)

Man: I can’t wait until Spring.(Tôi không thể chờ được cho đến tận mùa xuân.)

Woman: Me neither! My divorce will finally come through by then!(Tôi cũng vậy! Chuyện li hôn của tôi sẽ kết thúc sau đó.)

Mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng Aroma để tìm hiểu thêm nhiều nhưng đoạn hội thoại về chủ đề Tiếng Anh công sở.

Xin chân thành cảm ơn!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *