Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Tình huống 34: Xử lý bất ngờ – tiếng anh công sở


Trong công việc, đôi khi người đi làm phải đối mặt với những tình huống bất ngờ xẩy ra trong công việc, cũng như trong môi trường công sở. Những lúc đó, buộc người đi làm phải phản xạ nhanh để có thể giải quyết được vấn đề ổn thỏa nhất. Vì vậy, một số mẫu câu tiếng anh giao tiếp dưới đây sẽ giúp bạn giao tiếp tốt trong tình huống xử lý bất ngờ tiếng anh công sở.

tinh-huong-xu-ly-bat-ngo-tieng-anh-cong-so

Các mẫu câu sử dụng trong tình huống xử lý bất ngờ tiếng anh công sở

 1. I’m sorry I can’t, because what would be against our store regulation – Xin lỗi tôi không thể, bởi vì như vậy sẽ trái với quy định của cửa hàng chúng tôi.
 2. I’m sorry we’ll refund you – Xin lỗi, chúng tôi sẽ trả lại tiền cho anh.
 3. We’re sorry to have inconvenienced you – Chúng tôi xin lỗi đã gây bất tiện cho anh.
 4. I’m sorry, miss, but this watch is beyond repair – Xin lỗi cô nhưng chiếc đồng hồ này không thể sửa được.
 5. I apologize to you for our mistake – Chúng tôi rất tiếc về những sai lầm này.
 6. We’re very sorry for any inconvenience this has caused you -Chúng tôi rất tiếc về những phiền phức đã gây ra cho ông.
 7. I have to apologize to you for our delay in shipment – Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ của chuyến hàng.
 8. At any rate, it is our fault that we failed to make the shipment as we promised you in the contract – Dù sao thì đó cũng là lỗi của chúng tôi vì đã không chuyển được hàng như đã hứa trong hợp đồng.
 9. It is our mistake. I’m very sorry about that. We’ll take care of it right away – Đó là lỗi của chúng tôi. Tôi rất tiếc về điều đó. Chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức.
 10. I promise you we’ll never make similar mistake again in the future – Tôi xin hứa chúng tôi sẽ không bao giờ mắc phải lỗi tương tự nữa.
 11. Can I help you? – Tôi có thể giúp gì ông?
 12. We will contact you as soon as possible – Chúng tôi sẽ liên lạc với anh ngay khi có thể
 13. We would like to hear from you soon – Chúng tôi mong nhận được phản hồi từ anh sớm

Với những mẫu câu tiếng anh giao tiếp này, hy vọng các bạn sẽ giao tiếp tốt trong tình huống xử lý bất ngờ tiếng anh công sở, để giải quyết tốt nhất có thể mọi tình huống xẩy ra.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *