Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận mẫu tiếng anh viết về người bạn tốt nhất


Ai cũng có bạn bè và chúng ta thường nghe đến cụm từ người bạn tốt nhất. Vậy thế nào là người bạn tốt nhất? Hãy cùng học tiếng anh qua bài luận tiếng anh về chủ đề người bạn tốt nhất dưới đây:

bai-luan-mau-tieng-anh-tinh-ban
BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT

In our daily activities we get in touch with people and from these relations we meet someone whose interests, characteristics and behaviors are similar to ours and we choose them as our best friends. What is a “best friend”? Everyone has their own definition.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta giao tiếp với mọi người và từ những mối quan hệ này, chúng ta gặp một người nào đó có sở thích, tính cách và cách ứng xử tương tự như chúng ta và chúng ta họ như những người bạn tốt nhất của mình. Vậy một “người bạn tốt nhất” là gì? Mọi người đều có định nghĩa của riêng mình.
A best friend is a title held for the few and privileged. Not just anyone can be called your best friend. Being a best friend is more than someone that you’ve seen everyday or grown up with. The true definition of a best friend is someone that knows you inside out and would go to the ends of the earth for you. A best friend supports and helps you through thick and thin. A best friend is someone with whom you’ve shared your most intimate secrets with, and laughed the loudest. He or she probably knows you better than anyone you can think of, and sometimes better than you know yourself. He or she has seen you at your worst, and helped you be your best. So a best friend can be someone with whom you’ve known since childhood but can also be someone that you’ve just met, similar to love.
Một người bạn tốt nhất là một danh hiệu dành cho số ít và độc quyền. Không phải ai có thể được xem là người bạn tốt nhất của bạn. Một người bạn tốt nhất cần nhiều hơn là một ai đó bạn gặp hàng ngày hoặc lớn lên cùng. Định nghĩa thật sự của một người bạn tốt nhất là người đó hiểu bạn cả trong lẫn ngoài và sẽ vì bạn mà đi đến tận cùng của trái đất. Một người bạn tốt nhất hỗ trợ và giúp đỡ bạn cả khi thành đạt lẫn khó khăn. Một người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể chia sẻ bí mật kín đáo nhất, và vui cười thoải mái nhất. Anh ấy hoặc cô ấy có thể hiểu bạn rõ hơn bất cứ ai bạn có thể nghĩ đến, và đôi khi hơn cả bạn biết chính mình. Anh ấy hoặc cô ấy bên cạnh bạn lúc tồi tệ nhất của bạn, và giúp bạn trở nên tuyệt vời nhất . Vì vậy, một người bạn tốt nhất có thể là một ai đó mà bạn biết từ khi còn nhỏ nhưng cũng có thể là một ai đó mà bạn vừa gặp, tương tự như trong tình yêu.
For me, my best friend is my own cousin. She is in the same age as me. Maybe because of that, we get closer easily. We contact each other frequently and share the same hobbies. We were both excited if we met each other. She is very compassionate, always willing to help or give a sympathetic ear to other people’s problems. That is why, aside from my mother, I always share my problems with her.
Đối với tôi, người bạn tốt nhất của tôi là chị họ. Cô ấy ở cùng độ tuổi với tôi. Có lẽ vì lý do đó, chúng tôi thân nhau một cách dễ dàng. Chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên và chia sẻ cùng sở thích. Chúng tôi đều hào hứng khi gặp nhau. Cô rất từ bi, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ hoặc lắng nghe và đồng cảm với các vấn đề của người khác. Đó là lý do tại sao, ngoài mẹ tôi, tôi luôn luôn chia sẻ vấn đề của tôi với cô ấy.
‘No man is an island’. We all need friends. And we need best friends whom we can confide in and share our problems with. So, we should never ever take our best friends for granted. Friends come and go throughout our lives but best friends always stay.
‘Không ai là một hòn đảo’. Tất cả chúng ta đều cần những người bạn. Và chúng ta cần những người bạn tốt nhất mà chúng ta có thể tâm sự và chia sẻ những vấn đề của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được xem người bạn tốt nhất của mình là điều hiển nhiên. Bạn bè đến và đi trong suốt cuộc đời của chúng ta, nhưng người bạn tốt nhất luôn luôn ở lại.
Chủ đề tình bạn là chủ đề rất phổ biến trong các đề bài. Hi vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều từ vựng và mẫu câu hữu ích nếu bạn cần viết bai van tieng anh về chủ đề này!

Có thể bạn quan tâm:

>> Nói về sở thích bằng tiếng Anh


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *