Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Bài luận tiếng anh về công việc tình nguyện


Với những ai đã từng trải qua thời sinh viên đều quá đỗi quen thuộc với màu áo xanh tình nguyện. Đó cũng chính là màu sắc đặc trưng cho sinh viên Việt Nam. Những công việc tình nguyện viên làm là những công việc mang lại lợi ích cho một nhóm người nào đó hoặc là cho cả cộng đồng. Thế nhưng, tình nguyện còn mang lại lợi ích cho chính những người đi làm tình nguyện.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ý nghĩa của công việc tình nguyện qua bài viết tiếng anh về công việc tình nguyện dưới đây nhé

bai luan tieng anh ve tinh nguyen

1.Bài luận tiếng anh

Volunteering is important for numerous reasons which benefit both the community and the volunteers themselves. When someone donates a handful of time, the difference made is tremendous and it can shape a community for the better while the experience improves the person who have donated the time.

Volunteering is a kind of activity what makes a community because it brings people together to work on a goal. Whether it is a fundraiser for the research to cure a disease affecting the whole world, or to help a local family who has fallen in a time of calamity, volunteers do make it happen. Community life is improved by aiding others and lending a helping hand to get a job done more efficiently. More people working means less work for each person and saving time for the project. So when it comes to getting the job done, like a community clean up, the more the merrier.

When a person donates their time, they give hope to someone who needs it. If a local family’s house burnt down and a group of people hosted a benefit for them, that family’s faith would be revived when they realized that people care for them. Although that family lost their house and their assets, seeing how their own community wants to help would bring them joy and show them that money isn’t everything.

A volunteer also benefits themselves because they get to see how their contribution has made a difference. This experience contributes to personal development especially in some areas such as self-fulfillment, self-confidence, and self-esteem which often flourish in the midst of volunteering experiences. The selfless act of volunteering also provides a spiritual enhancement. Knowing that you made a positive impact on someone is an emotionally uplifting experience that can never be matched by money or fame.

Donating time now will also help in the future. Volunteering strengthens present skills and also shows an employer that an effort has been made to make an improvement. Such skills include communication skills, ability to work with others, ability to take direction and lead others, time management and dedication. Employers will realize that as a volunteer you must be able to prioritize your schedule so as to devote time for activities that benefit others. When employers see active volunteer work on a resume, they are much more likely to employ that person rather than someone who doesn’t do voluntary work. Employers know that most people who offer their time are conscientious, honest and hardworking individuals.

These are just a few reasons why volunteering is important. Not only does it bring hope and happiness to people, but it also leads to spiritual and personal growth. It is an experience that cannot be bought with any amount of money.

  1. Bài dịch

Tình nguyện là quan trọng vì nhiều lý do vì có lợi cho cả cộng đồng và bản thân những người tình nguyện. Khi ai đó dành ít thời gian, sự khác biệt có được là rất lớn và nó có thể hình thành một cộng đồng cho tốt hơn vì khi đó kinh nghiệm giúp cải thiện những người đã đóng góp thời gian.

Tình nguyện là một loại hoạt động đóng góp cho một cộng đồng bởi vì nó tập hợp mọi người cùng làm việc trên một mục tiêu. Cho dù đó là một buổi quyên góp cho nghiên cứu để chữa trị một căn bệnh ảnh hưởng đến toàn thế giới, hay để giúp một gia đình địa phương đã rơi vào một hoàn cảnh thiên tai, tình nguyện viên khiến nó thành hiện thực. Cuộc sống cộng đồng được cải thiện bằng cách giúp đỡ người khác và chung tay giúp đỡ để có được một công việc làm hiệu quả hơn. Nhiều người cùng làm việc nghĩa là công việc ít hơn cho mỗi người và tiết kiệm thời gian cho dự án. Vì vậy, khi nói đến việc hoàn thành công việc,  ví dụ như làm sạch cộng đồng, càng nhiều người càng tốt.

Khi một người đóng góp thời gian của họ, họ đem lại hy vọng cho những người cần nó. Nếu ngôi nhà của một gia đình địa phương bị thiêu rụi và một nhóm tổ chức mang đến lợi ích cho họ, niềm tin của gia đình đó sẽ được hồi sinh khi họ nhận ra rằng còn có những người quan tâm họ. Mặc dù gia đình bị mất nhà cửa và tài sản của họ, nhưng nhìn thấy cách cộng đồng của chính họ muốn giúp đỡ sẽ mang lại cho họ niềm vui và cho họ thấy rằng tiền không phải là tất cả.

Một tình nguyện viên cũng có lợi vì họ có thể nhìn thấy đóng góp của họ đã mang đến sự khác biệt như thế nào. Kinh nghiệm này góp phần vào việc phát triển cá nhân đặc biệt là trong một số lĩnh vực như tự hoàn thiện, tự tin, và lòng tự trọng mà thường phát triển mạnh ở giữa tình nguyện có sự trải nghiệm. Các hành động nhân đạo của việc tình nguyện cũng giúp nâng cao tinh thần. Biết rằng bạn đã có một tác động tích cực đối với một người nào đó là một trải nghiệm nâng cao tinh thần, tình cảm mà không bao giờ có thể được mua được bằng tiền hay danh vọng.

Đóng góp thời gian bây giờ cũng sẽ giúp đỡ trong tương lai. Tình nguyện tăng cường kỹ năng hiện tại và cũng cho thấy một nhà tuyển dụng rằng một nỗ lực của bạn tạo ra một sự cải tiến. Những kỹ năng này bao gồm các kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc với những người khác, khả năng định hướng và dẫn dắt người khác, quản lý thời gian và sự cống hiến. Nhà tuyển dụng sẽ nhận ra rằng khi là một tình nguyện viên bạn phải có khả năng ưu tiên công việc của bạn để dành thời gian cho các hoạt động có lợi cho những người khác. Khi một nhà tuyển dụng thấy công việc tình nguyện hoạt động trên một sơ yếu lý lịch, họ có nhiều khả năng tuyển người đó chứ không phải là một người không làm công việc tình nguyện. Nhà tuyển dụng lao động biết rằng hầu hết những người dành thời gian của họ là những cá nhân có lương tâm, trung thực và chăm chỉ.

Đây chỉ là một vài lý do tại sao tình nguyện là quan trọng. Nó không chỉ mang lại hy vọng và hạnh phúc cho mọi người, nhưng nó cũng mang đến sự phát triển tinh thần và cá nhân. Đó là một kinh nghiệm mà không thể mua được bằng tiền.

Những người làm tình nguyện là những con người thầm lặng. Những công việc tình nguyện tuy nhỏ nhưng lại mang đến ý nghĩa vô cùng lớn lao. Hãy đóng góp những công sức nhỏ bé của mình để phát triển xã hội khi mà bạn có thể. Hãy đóng góp các bài luận tiếng anh thông dụng về công việc tình nguyện để cùng chia sẻ thêm về công việc này với Aroma nhé. Chúc các bạn thành công.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *