Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những bài luận ngắn bằng tiếng anh hay theo chủ đề


Viết luận tiếng anh là một trong những kỹ năng mà ai mà học viên nào cũng cần phải biết, thậm chí là thông thạo nó. Nếu bạn là học sinh, bạn cần kỹ ăng viết luận cho các bài thì, các bài thuyết trình của cá nhân bạn. Còn như nếu bạn là người đã đi làm, kỹ năng viết luận sẽ giúp bạn chuẩn bị các bài báo cáo và đánh giá theo một cách đầy đủ thông tin nhất với những vị sếp người nước ngoài.

Chính vì vậy mà chúng tôi xin gửi đến các bạn các bài luận tiếng anh theo chủ đề hay theo từng chủ đề như những ví dụ đơn giản giúp bạn tìm hiểu về kỹ năng này.

bai luan viec lam mo uoc sau khi tot nghiep

1.Những bài luận ngắn bằng tiếng anh hay chủ đề về việc làm mơ ước sau khi tốt nghiệp

1.1 Phần tiếng anh

After high school there are numerous things I want to do and accomplish in my life.

I want to attend college and law school. After I start working for a few years, I plan to settle down, get married, and have children. I still want to have a career, but I want to raise a family too. I’m not sure what will happen after this or that even this will take place  because I can’t really plan out my life. Life is an unpredictable thing. There are many obstacles that may get in the way of perusing my goals. Some of the obstacles are college  and law school. It takes a lot of studying, hard work, and determination in becoming a lawyer. With hard work and determination I plan to accomplish my goals, whatever they may be, and live up to my full potential.

1.2 Phần từ vựng

numerous [‘nju:mərəs] nhiều
accomplish [ə’kɔmpli∫] hoàn thành
unpredictable [,ʌnpri’diktəbl] không thể dự đoán
obstacle [‘ɒbstəkl] chướng ngại vật

 

 1.3 Phần dịch nghĩa

Sau khi tốt nghiệp học trung học có rất nhiều dự định mà tôi muốn làm và thực hiện.

Tôi muốn học đại học về ngành luật. Sau khi tôi bắt đầu làm việc cho một vài năm, tôi có kế hoạch ổn định cuộc sống, kết hôn và có con. Tôi vẫn muốn có một sự nghiệp, nhưng tôi cũng rất muốn có một gia đình hoàn hảo. Tôi không chắc chắn những gì sẽ xảy ra sau này hay ngay cả điều này sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới bởi vì tôi có thể không vạch một kế hoạch chính xác cho cuộc đời mình. Vì cuộc sống vốn dĩ không thể đoán trước. Có rất nhiều trở ngại có thể có xuất hiện trong khi tôi đang theo đuổi mục tiêu. Trở ngại lớn nhất đó chính là thời gian tham gia vào trường đại học, đặc biệt là ngành luật vì tôi phải mất rất nhiều học tập và nghiên cứu, chuyện tìm kiếm việc làm để trở thành một luật sư nổi tiếng là những việc vô cùng khó khăn. Mặc dù mọi thứ có khó khăn nhưng tôi vẫn sẽ sống và cố gắng cho mục tiêu của mình một cách hết mình.

2.Những bài luận ngắn bằng tiếng anh hay chủ đề về vấn đề tội phạm tại xã hội hiện nay

2.1 Phần tiếng anh

The human society is full of activity. People work in all kinds of business Firms, government offices, factories and other places, to earn their livelihood. Some work from dawn till dark; many work only at night; and others work during the day. At the same time men with criminal tendency are engaged in all kinds of activity, which often cause great hardship and sorrow to a large number of people in society.

Men develop criminal tendencies because of numerous frustrations. Society has always failed to satisfy the social, emotional and other needs of a large number of people, many of whom have therefore turned to crime for either survival or recognition. The activities of such men represent a constant threat to the welfare society, and much being done to reform them.

 2.2 Phần từ mới

livelihood [‘laivlihud] kế sinh nhai
criminal [‘kriminl] có tội
tendency [‘tendənsi] xu hướng
frustration [frʌs’trei∫n] thất bại

 

2.3 Phần dịch

Xã hội loài người hiệ đại là một tổ chức với rất nhiều các hoạt động. Mọi người làm việc trong rất nhiều loại hình doanh nghiệp, kinh doanh, văn phòng chính phủ, các nhà máy…. để kiếm kế sinh nhai. Một số bắt đầu từ sáng sớm cho đến khi tối mịt; nhiều công việc vào ban đêm; và nhiều người làm việc vào các múi giờ khác nhau trong ngày. Cúng thời gian với các hoạt động xã hội này, các loại hình tội phạm có xu hướng tăng nhanh và gây tổn thương nghiêm trọng đến phần lớn người dân trong xã hội.

Đàn ông thường có khuynh hướng phạm tội nhiều hơn do những thất bại trong sời sống hằng ngày. Xã hội này luôn luôn đầy rẫy thất bại trong việc đáp ứng các nhu cầu về tinh thần, tiền bạc, tình cảm của con người  trong chính xã hội đó, rất nhiều người trong số đó chọn khuynh hướng sai lầm khi phạm tội như một yêu cầu để sống sót và được công nhận. Chính vì vậy mà lượng tội phạm ngày càng một tăng cao, nó đe dạo đến an ninh và các phúc lợi xã hội mà không phải ngày một ngày hai có thể xây dựng được.

Đó là những bài luận ngắn bằng tiếng anh mà bạn nên tham khảo, nó giúp bạn bồi dưỡng thêm kỹ năng viêt sluận của bản thân.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *