Kiểm tra miễn phíĐăng ký kiểm tra và tư vấn miễn phí

Những bài luận ngắn tiếng anh về chủ đề “Công việc mơ ước”


Khi viết về những đề tài rộng như “công việc mơ ước”, cái khó là chọn những ý nào để bài viết súc tích, mạch lạc. Cùng tham khảo bài luận tiếng anh theo chủ đề dưới đây để rút ra cấu trúc bài viết cơ bản nhất cho chủ đề này nhé:

 

bai luan tieng anh ve cong viec uoc mo

CẤU TRÚC BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Bài 1:

Since I was a little kid I always liked computers and wanted to work at them. I wanted to be a programmer. Lots of members of our generation would like to have this fun job.

As far as skills are concerned, you only need the basic programming stuff. You need to know which programme you should use, what codes you should type and at last you need to have a good computer for it.

The good qualities include your ability to make programmes for a computer to do all the filing for you and much more. For bad qualities, I can only say that you can damage your eyesight.

The reasons why you should do this job is mainly because it brings a lot of fun and comfortableness, and you can enjoy yourself each day you work.

Từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ, tôi luôn thích máy tính và luôn muốn làm việc với chúng. Tôi muốn trở thành một lập trình viên. Rất nhiều người trong thế hệ chúng tôi muốn làm công việc thú vị này.

Ngoài các kỹ năng có liên quan, bạn chỉ cần những thứ lập trình cơ bản. Bạn cần phải biết bạn nên sử dụng chương trình nào, bạn nên gõ những mã gì, và cuối cùng bạn cần phải có một máy tính tốt cho công việc đó.

Những mặt tốt bao gồm việc bạn có khả năng tạo ra các chương trình cho một máy tính có thể làm tất cả công việc bạn mong muốn và hơn thế nữa. Về mặt xấu, tôi chỉ có thể nói rằng bạn có thể làm hỏng thị lực của mình.

Những lý do tại sao bạn nên làm công việc này chủ yếu là bởi vì nó mang lại nhiều niềm vui và sự thoải mái, và bạn có thể tận hưởng công việc mỗi ngày.

Bài 2:

My dream job is to be a fashion designer.

Designers need to be very creative and to show a developed skill in aesthetic assessment. They have to be precise in their work. It is desirable to draw well, to love collaboration with other people and to be communicative and willing to work long hours.

The advantages of this job are: travelling around the world, meeting other designers, etc. One of the disadvantages is not having the time for family, friends and yourself. This job requires a lot of hard work.

Why is this job my dream job? Well, I adore fashion, love creating things and I have enough imagination for this job. Simply, this is something that I love and something I could do all my life.

Công việc trong mơ của tôi là trở thành một nhà thiết kế thời trang.

Nhà thiết kế cần phải rất sáng tạo và thể hiện một kỹ năng vượt trội trong việc đánh giá thẩm mỹ. Họ phải luôn chính xác trong công việc. Bạn cần vẽ tốt, yêu thích việc hợp tác với những người khác, giao tiếp tốt và sẵn sàng làm việc nhiều giờ liền.

Những lợi thế của công việc này là: được đi du lịch vòng quanh thế giới, gặp gỡ những nhà thiết kế khác,… Một trong những nhược điểm là không có thời gian cho gia đình, bạn bè và chính mình. Công việc này đòi hỏi rất nhiều sự chăm chỉ.

Tại sao công việc này lại là công việc trong mơ của tôi? Vâng, tôi yêu mến thời trang, tôi thích sáng tạo và tôi có đủ trí tưởng tượng cho công việc này. Đơn giản, đây là thứ mà tôi yêu thích và tôi có thể làm suốt đời.

 

Qua 2 bài mẫu trên, có thể thấy cấu trúc chung cho những bài luận tiếng anh về công việc mơ ước là: giới thiệu công việc – lí do – điều kiện, tố chất – mặt tốt & xấu – kết luận. Đây là cấu trúc cơ bản nhất cho một bài viết mạch lạc. Hãy dựa vào cấu trúc này và thỏa sức sáng tạo trong bai viết của mình nhé!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *